Personskadeförsäkring

Om personskadeförsäkring för dig som är student.

Regeringen har godkänt ett avtal mellan Kammarkollegiet och CSN som innebär att alla studenter vid statliga universitet och högskolor får en personskadeförsäkring.

Den nya personskadeförsäkringen ska i princip motsvara en arbetstagares skydd vid arbetsskada. Försäkringen gäller i Sverige och bekostas av respektive högskola.

Skadeanmälan

När en skada inträffat och om ersättning önskas enligt personskadeförsäkringen, skall skadeanmälan göras på en särskild blankett.

Blanketten kan laddas ned på Kammarkollegiets webbsida om försäkring för studenter på högskola och universitet eller hämtas hos GIH:s studieadministratör Susanne Löthman eller i receptionen.

Ifylld och undertecknad skadeanmälan lämnas till studieadministratör Susanne Löthman som styrker registrering för studier vid GIH - samt om möjligt - att skadan inträffat under "skoltid" eller under direkt färd mellan bostaden och den plats "skoltiden" tillbringas.

Arbetsskada under praktik

Har skadan inträffat under praktikarbete bör även anmälan göras till Försäkringskassan som arbetsskada.

GIH har också policyn att alla skador som inträffar under ”skoltid” eller under direkt färd mellan bostaden och den plats ”skoltiden” tillbringas ska anmälas till Försäkringskassan. Blanketten finns att hämta hos studieadministratör Susanne Löthman och i receptionen.

Anmälan om arbetsskada lämnas till huvudskyddsombudet som efter granskning lämnar anmälan vidare till studieadministratör Susanne Löthman. Anmälan i original skickas därefter till berörd försäkringskassa. GIH behåller en kopia av anmälan.

Kontakt

Har du frågor kontakta studieadministratör Susanne Löthman.

Adress till denna sida www.gih.se/studentforsakring