E-post till mobilen


För att synkronisera e-posten till mobilen för dig som är student krävs följande inställningar:

  • E-posttyp: Exchange/ActiveSync
  • E-postadress: förnamn.efternamn@student.gih.se
  • Server: mail.gih.se (säker anslutning (SSL)
  • Domän: ihs
  • Användarnamn: samma som till datorerna (xx1234xx)
  • Lösenord: samma som till datorerna 


Adress till denna sida: www.gih.se/epostimobilen

Webbmejl

Webbmejl för dig som är student vid GIH.

IT på GIH

IT på GIH
Alla GIH-studenter får ett IT-konto för mejl, lärplattform, utskrifter mm

Läs mer om IT på GIH