E-post för studenter

Varje student får en e-postadress som avslutas @student.gih.se.

Lagringsutrymmet för e-posten är 100 GB/student.

Outlook

Länk till hjälp och utbildning för Outlook

App för e-post i mobilen

För att kunna läsa din e-post i mobilen så rekommenderar vi att du använder appen Microsoft Outlook som finns att ladda ner för både Android och iPhone.

Ej vidarebefordra e-post

Möjligheten att vidarebefordra e-post från GIH-mejlen till en annan mejladress är avstängd.

Orsaken är att mejlutskick till GIH-studenterna som vidarebefordras till privata mejladresser (Gmail, Hotmail, Live, MSN, Outlook m m) ser ut som spam. GIH:s mejlserver blir därför svartlistad hos dessa leverantörer på grund av spamutskick.

Vi behöver ha en fungerande e-postmiljö på GIH och har därför stängt av möjligheten att vidarebefordra mejl.

Alla studenter måste därför i fortsättningen läsa sin studentmejl på GIH-mejlen https://outlook.office.com/ eller använda appen Microsoft Outlook

Adress till denna sida www.gih.se/e-post

Webbmejl

Webbmejl för dig som är student vid GIH.

IT på GIH

IT på GIH
Alla GIH-studenter får ett IT-konto för mejl, lärplattform, utskrifter mm

Läs mer om IT på GIH