Underhåll av IT-system

För att säkerställa att GIH:s IT-drift och IT-systemet hålls säkra, stabila samt uppdaterade genomför IT-avdelningen planerade systemunderhåll varje vecka, så kallade servicefönster.

GIH:s servicefönster infaller varje torsdag från kl 19.00 till kl 22:00.

Under dessa perioder kan driftstörningar förekomma i de centrala IT-systemen, till exempel i form av att e-posthanteringen är långsam, trådlöst nätverk ligger nere eller att det kan vara svårt att logga in i system.

Vänligen observera att:

  • Andra planerade systemuppdateringar kan, i samråd med systemägare, genomföras på tider som ligger utanför ordinarie servicefönster.
  • Större planerade driftunderhåll, till exempel i fasta nätverket eller liknande, kommuniceras till personal senast 5 dagar innan.