Canvas öppna kursytor

Vissa kurser behöver ha öppna kursytor i lärplattformen början av terminen.

VT19

Kurserna nedanför nås som öppna kursytor i Canvas i början av vårterminen 2019. Vi fyller på med länkar i takt med att vi får dem.

Kursnamn Kontoutdelning & IT-intro
Biomekanik och motorisk kontroll 2019-01-24 16:35
Hållbart ledarskap -
Idrott III, examensarbete på grundnivå 2019-01-23 14:15
Idrotts-och arbetsfysiologi 2019-01-22 12:15
Konditionsträning 2019-03-14 16:45
Motiverande samtal 2 2019-01-25 16:15 
Idrott och hälsa för lärare åk 7-9 2019-01-25 15.20

Adress till denna sida www.gih.se/oppnakursytor