Eduroam

Eduroam är ett trådlöst nätverk för universitet och högskolor som finns på Gymnastik- och idrottshögskolan och på många andra svenska högskolor och universitet, flygplatser, tågstationer i Sverige och i andra länder världen över.

Om eduroam

Eduroam är ett säkert och gratis trådlöst internet för alla forskare, lärare, studenter och övriga anställda i högskolesverige. Se var eduroam finns i Sverige www.eduroam.se

Inloggning

Du loggar in enligt följande:

I vissa mobiler behöver du också ange följande för att ansluta till eduroam:

  • EAP-metod: PEAP
  • Autentisering för fas 2: MSCHAPV2
  • CA-certifikat – validera inte
  • Identitet – din fullständiga lärosätesmejladress
  • Anonym identitet ska vara tom rad

Support

Kontakta GIH:s support via gih.multinet.se.

Adress till denna sida: www.gih.se/eduroam