ClaroRead

ClaroRead är ett program som läser upp den text som visas på din skärm. Det ingår också ett rättstavningsprogram. ClaroRead fungerar med alla program på din dator.

Du som GIH-student har tillgång till ClaroRead på skolans datorer. Studenter och personal vid GIH kan också ladda ner programmet på sina privata datorer från www.skolon.com. Du behöver då inloggningsuppgifter och en licensnyckel. Dessa har skickats ut med mejl till alla GIH-studenter. Om du har tappat bort uppgifterna kan du få dem från GIH biblioteket.

För en introduktion till ClaroRead se https://youtu.be/h5KhDdAd_3Y

Behöver du hjälp? Kontakta ClaroRead-supporten: https://support.skolon.com/

Verktygsraden i ClaroRead

Med ClaroRead på datorn får du en verktygsrad som kan spela upp texten i alla program.