After GIH och LIV-studien

Bild på glöggbordet

Många alumner kom till After GIH:s i novembersammankomst. Här bjöds det på pepparkakor, glögg, julmusik och professor Mats Börjesson föreläste om LIV-projekten och Scapisstudien. Här kan du se bilder och dokumentation från Mats Börjessons föreläsning.

Den första frågan Mats Börjesson inledde med var att ifrågasätta varför vi rör på oss så lite när trenden vad gäller hälsa, trender och dieter är så stor?

– Dödligheten i hjärt- och kärlsjukdomar har minskat radikalt sedan 80-talet, rökning har minskat med över 50 procent och kolesterolet med 15 procent, men trots detta går utvecklingen också åt fel i andra avseenden. Diabetes och BMI har ökat dramatiskt, stillasittande har ökat markant mycket och fetman ökar. Därför är det viktigt att vi bryter våra levnadsvanor – för att öka hälsan, säger Mats Börjesson.

Tre insatser för att öka hälsan

Enligt Mats Börjesson finns det tre enkla insatser för att öka hälsan:

  1. Bild på Mats BörjessonKonditionen har en viktig betydelse då det är lika farligt att ha dålig kondition som att röka för hjärtkärlhälsan. Intressant är att det införts rökförbud på restauranger men det har inte gjorts några insatser vad gäller fysisk inaktivitet. Att ha dålig kondition ökar dessutom risken att få kol, diabetes och övervikt.
  2. Den andra insatsen är vardagsaktivitet. En studie som levnadsprofessor Mai-Lis Hellenius gjort bland 4 200 män och kvinnor i Stockholm visar att vardagsaktiviteten också är viktig, oavsett om man tränar. I vardagsaktivitet kan man räkna in trädgårdsarbete, städning, promenera och cykling.
  3. Den tredje är stillasittandet. I dagens samhälle sitter vi mest hela tiden, framför allt våra barn och ungdomar som spelar tv- och dataspel.

Riskfaktorer för vem som drabbas

Bild på alumner SCAPIS står för Swedish CardioPulmonary bioImage Study och är ett forskningsprojekt inom hjärta, kärl och lunga. Den vetenskapliga studien leds av en nationell forskargrupp i samarbete med universitetssjukhusen i Sverige där Hjärt-Lungfonden är huvudfinansiär. Syftet med projektet är att hitta riskmarkörer som visar vem som kan drabbas av hjärt- eller lungsjukdom. GIH är involverade i datainsamling och datalagring kring fysisk, inklusive kondition och vardagsaktiviteter. Bland annat har GIH medverkat i att studera hur aktiva vi egentligen är? I Scapisstudien ingår 30 000 slumpvist utvalda svenskar som under två dagar har testats och fyllt i en omfattande enkät. De har även haft en accelerometer som visar exakt hur mycket de rört sig. Resultatet visar att endast sex procent av männen och åtta procent av kvinnorna är tillräckligt aktiva, enligt Socialstyrelsens rekommendationer. Däremot ägnas 63 procent av dygnets timmar åt stillasittande, vilket motsvarar åtta-nio timmar. Och då är inte sömn inräknat...

LIV-studien - en unik nationell undersökning

LIV-studien har genomförts vid tre olika tillfällen och syftet är att undersöka slumpvist utvalda personer i Sverige om styrka, kondition, balans och levnadsvanor. Dessa deltagare har genomgått tester och fyllt i en enkät. Tidigare ansvariga vid GIH har varit Björn Ekblom och Lars-Magnus Engström. Den tredje studien genomfördes under 2013 och 2014 och när nu resultaten börjar tas fram har vi möjlighet att jämföra underlag och utveckling de senaste 23 åren.

Bild på alumner– Det som nu behövs göras är att agera då vi har tillräckligt med bevis och kunskap. Detta vet Socialstyrelsen och 2011, införde man riktlinjer om att vårdpersonal ska rekommendera fysisk aktivitet till de patienter som är i behov av det. De stora anledningarna är att sjukvården får lägre kostnader och att befolkningen får ökad hälsa då fysisk aktivitet kan förhindra och lindra olika sjukdomar. Avseende fysisk inaktivitet är det metoden FaR (Fysisk aktivitet på recept) som rekommenderas. Trots detta noterar vi skandalöst låga siffror, på hur få inom sjukvården som faktiskt rekommenderar fysisk aktivitet till patienterna, säger Mats Börjesson.