GIH Alumni

Har du studerat på GIH? Då är du alumn och välkommen till vårt nätverk. Logotyp för After GIH

Alumninätverket riktar sig till alla som har studerat på GIH, IH och GCI. Här kan du stärka banden mellan dig, dina tidigare kurskamrater och GIH. Tillsammans utvecklar vi relationen mellan alumnerna och högskolan! 

Dina erfarenheter från yrkeslivet och universitetet är viktiga. Därför vill vi behålla kontakten med dig. Vi vill ge dig intressant utbyte med oss som högskola även efter din studietid här.

Rabatt på Idrotts och hälsokonventet

Som alumn från GIH får du rabatt på Idrotts och hälsokonventet. Rabatten är 100 kr utifrån totalpriset.

Alumnpris 1 dag, 2800 kr
Alumnpris 2 dagar 3400 kr

Bli medlem i alumninätverket

Om du tidigare studerat vid GIH kan du registrera dig som alumn. Då får du ett nyhetsbrev en gång i månaden, pressinformationer, inbjudningar till föreläsningar och rabatter på vissa seminarier.

Om du vill bli medlem kan du registrera dig i GIH:s Alumnssystem My Alumni Page

GIH:s ambition är att på sikt stärka och utveckla alumniverksamheten ytterligare. Om du är intresserad av att delta i detta arbete är du välkommen att anmäla ditt intresse till alumni@gih.se Alumn eller alumnus (m) och alumna (f) kommer från latinet och betyder lärjunge, skyddsling eller elev men används idag i betydelsen "före detta student". 

Om du har frågor om alumninätverket, har förslag på kommande teman för After GIH eller om du vill registrera dig kan du kontakta alumni@gih.se

Adress till denna sida: www.gih.se/alumni  

 

Idrotts- och hälsokonventet

Idrotts- och hälsokonventet
Idrotts- och hälsokonventet vid GIH ger fortbildning för alla som är intresserade av hälso- och idrottsfrågor.

Läs mer om konventet