Kurslitteratur

Att studera innebär att läsa mycket. Till i stort sett varje kurs följer en lista med litteratur som på något sätt kommer att examineras.

Kurslitteratur förekommer både på svenska och engelska. Det kan vara allt från tjocka böcker till tunna kompendier.

Bibliotek

Kurslitteraturen finns på GIH:s bibliotek med ett referensexemplar och ett begränsat antal utlåningsexemplar.

Läs mer om hur det går till att låna på bibliotekets sida Lån och service.

Köp begagnad litteratur

Begagnade böcker kan också köpas av tidigare studenter. Håll utkik eller annonsera själv på Anslagstavlan. Det går förstås även att köpa både ny och begagnad kurslitteratur via större och mindre bokhandlare på webben. Länkar för begagnad kurslitteratur finns på sidan Student i Stockholm.

Tips kring själva läsningen

När du väl köpt eller lånat den litteratur som behövs finns det en del att tänka på vid själva läsningen. Medan man i vissa ämnen fokuserar på att givna fakta ska läras utantill, kan det i andra ämnen mer vara det kritiska tänkandet som står i centrum.

När det gäller själva läsningen av litteraturen finns det en mängd olika tips på studietekniker som bland annat beror på vilket ämne du studerar.

Gå igenom all kurslitteratur så du vet vad den behandlar. Läs rubriker, innehållsförteckningar och introduktionskapitel och fundera igenom vad det handlar om. Skaffa dig själv en viss förståelse för innehållet och uppläggningen. Försök sedan att läsa litteraturen med en tanke om helheten i bakhuvudet. Stryk under och anteckna på ett genomtänkt sätt om det hjälper dig att processa och komma ihåg innehållet.

Vid all undervisning gäller att det är bra att läsa in den angivna litteraturen före varje undervisningstillfälle. Då kan du ställa frågor och använda läraren att diskutera med istället för att bara lyssna. Läs gärna någon bok om studie- och minnesteknik.