Viktiga styrdokument

Det finns några viktiga dokument som är bra att känna till innan du börjar dina studier hos oss. I dessa så kallade styrdokument kan du läsa om vad din utbildning innehåller och vilka målen för utbildningen är.

Kursplan

För varje kurs ska det finnas en fastställd kursplan. Kursplanen anger vad kursen innehåller samt vad målet med kursen är. I målet beskrivs vad du förväntas kunna, förstå och förhålla dig till eller kunna utföra när du har avslutat kursen.  

I kursplanen framgår också vilken nivå kursen ges på, hur många poäng den omfattar och de krav på förkunskaper (särskild behörighet) som gäller förutom grundläggande behörighet för att bli antagen.

Kursplanerna hittar du via snabbvalet på vår hemsida.

Utbildningsplan

För varje utbildningsprogram ska det finnas en fastställd utbildningsplan. Utbildningsplanen anger vad utbildningen innehåller samt vad målet med utbildningen är. I målet beskrivs vad du förväntas kunna, förstå och förhålla dig till eller kunna utföra när du har avslutat din utbildning.

I utbildningsplanen kan du även se vilken nivå programmet ges på, hur många poäng det omfattar, vilka kurser som ingår i programmet, utbildningens huvudsakliga upplägg samt de krav på förkunskaper (särskild behörighet) som gäller förutom grundläggande behörighet för att bli antagen.

Utbildningsplanerna hittar du under respektive program i presentationen av våra program.