Sport Campus Sweden

GIH är aktiv medlem i Sport Campus Sweden.

Sport Campus Sweden är ett riktat stöd till dig som vill kombinera en satsning på elitidrott med högskolestudier i Stockholmsregionen.

Från GIH:s sida önskar vi på sikt att många av våra duktiga idrottare bland våra studenter söker och får del av SCS program.

Vad gör Sport Campus Sweden?

Hos SCS arbetar en grupp om 12 personer med att genomföra ett årsprogram av idrottsmedicin, fysiologiska tester, samtal om livet, studieplanering med mera för dig som blir antagen. Detta nätverk arbetar inom Stockholmsregionen. Olika aktiviteter sker på olika platser. Ett antal av dessa är obligatoriska för våra idrottare, andra skall ses som ett ”smörgåsbord” som finns när man behöver dem.

Här är ett urval av det stöd våra idrottare får del av:

 • Ett årsprogram planeras för hela verksamheten
 • Hjälp med att skaffa bostad i våra kommuner
 • Stöd att anpassa studier och studietakt vid våra högskolor
 • Tillgång till våra kommuners idrottsarenor
 • Hjälp av en lokal projektledare
 • Utvecklingssamtal
 • Nära samarbete med tre högskolor
 • Kurser vid idrottsuniversitetet (5 högskolepoäng per kurs)
 • Livsstilssamtal
 • Sociala träffar
 • Föreläsningskvällar om elitidrott
 • Stipendier
 • Arrangerade träningsläger i Europa
 • Idrottsmedicinska genomgångar
 • Fysiologiska tester

Läs mer om hur du ansöker på Sport Campus Swedens hemsida www.sportcampussweden.se