Riksidrottsuniversitet

GIH är tillsammans med KTH ett Riksidrottsuniversitet i Sverige. Det innebär att du som elitidrottare kan både studera på GIH och samtidigt fortsätta att satsa på tävling och träning.  

Riksidrottsförbundet, RF, och åtta svenska lärosäten satsar på dig som är elitidrottare på landslagsnivå genom att starta Riksidrottsuniversitet, RIU. Läs mer om RIU på RF:s hemsida.

GIH och KTH har också i samverkan med RF-SISU Stockholm och Stockholms stad utökat samarbetet kring Riksidrottuniversitet under namnet RIU Stockholm

Genom att bli RIU-student ökar det dina möjligheter att kombinera din satsning på idrott med en utbildning; en investering för framtiden och din fortsatta karriär.

GIH har blivit utvalt utifrån att forskningen inom idrottsvetenskap och utbildning med inriktning mot idrott inom sina olika utbildningsprogram. GIH har visat att det är ett lärosäte som är positivt till att arbeta med att göra så att elitidrottande och studier på akademisk nivå ska vara möjligt att kombinera.

GIH har sedan länge en stolt tradition med en mängd framgångsrika idrottare och tränare som parallellt med sina påbörjade karriärer eller sin idrottssatsning utbildat sig inom något av GIH:s program.

Vad innebär det för dig som elitidrottare?

Efter att du har blivit antagen till utbildning vid GIH kan du som elitidrottare söka till RIU.

Vid GIH kan alla utbildningsprogram anpassa studierna till elitidrottande. Då kan du med god framförhållning klara av din elitsatsning inom din idrott. Exempel på sådana anpassningar kan vara placeringen av verksamhetsförlagd utbildning nära träningsanläggningen eller hemmet. Det kan även innebära att du går ner i studietid under en period via upprättande av en individuell studieplan. Här anpassas även studierna till idrottandet genom en flexibilitet vid tentamina och andra examinationer.

Ytterligare insatser för att göra vardagen lättare i kombinationen av elitidrottande och studier är individuella planeringssamtal och livsstilssamtal. Eftersom idrotten präglas av förändrade förutsättningar är det viktigt att ha en god kontakt med studievägledaren för att hålla studieplanen aktuell efter de förutsättningar som finns. Vi vill sammanfattningsvis göra dina möjligheter så bra som möjliga för att lyckas i din idrottskarriär samtidigt som du studerar hos oss. 

Vad gäller för söka till RIU?

För att söka till RIU ska du vara antagen vid GIH. Du ska ha påbörjat dina studier och kunna intyga att du är elitidrottare på landslagsnivå, potentiell landslagsidrottare eller spelar i högsta ligan via ditt specialidrottsförbund. Du ska alltså söka till GIH på sedvanligt sätt genom antagning.se. För att bli RIU-student ska du sedan göra en särskild ansökan efter antagningsbeskedet.

Hur du söker in till RIU

1) Kontakta ditt specialidrottsförbund. Be om ett intyg där de intygar att du är aktiv idrottare på landslagsnivå. Hämta blankett längst ned på Riksidrottsförbundets webbsida.

2) Sänd intyget till registrator@gih.se i rubrikfönstret anger du "RIU uttagning".

3) Kontakta utbildningsledaren för det program du är antagen till för en genomgång av RIU. Vid mötet undertecknar ni en överenskommelse där såväl dina som student och GIH:s rättigheter och skyldigheter tydliggörs.

Frågor

Vänd dig till följande personer om du har frågor om RIU:

Dan Wiorek, huvudansvarig kontaktperson.

Utbildningsledare med frågor kring uttagningen och frågor om RIU:

För att upprätta studieplan tar du som RIU-student på eget initiativ kontakt med:

Liselott Sandahl, studievägledare och samordnare av pedagogiskt stöd 

Adress till denna sida www.gih.se/riksidrottsuniversitet 

Adress till denna sida www.gih.se/riksidrottsuniversitet