Riksidrottsuniversitet

GIH har tillsammans med KTH blivit utsedda till ett riksidrottsuniversitet i Sverige från hösten 2015.

Nu satsar Riksidrottsförbundet (Rf) och elva svenska lärosäten på dig som är elitidrottare på landslagsnivå genom att starta RIU. Läs mer om RIU på Rf:s hemsida.

Satsningen syftar till att ge dig möjlighet att kombinera din satsning på idrott med en utbildning; en investering för framtiden och din fortsatta karriär.

GIH har blivit utvalt utifrån att vi har forskning inom idrottsvetenskap och utbildning med inriktning mot specialidrott inom ämneslärarprogrammet. GIH har visat att det är ett lärosäte som är positivt till att arbeta med att göra så att elitidrottande och studier på akademisk nivå skall vara möjligt att kombinera.

GIH har sedan länge en stolt tradition med en mängd framgångsrika idrottare och tränare som parallellt med sina påbörjade karriärer eller sin idrottssatsning utbildat sig inom något av GIH:s program.

Vad kan det innebära för dig som elitidrottare?

Du som är elitidrottare på landslagsnivå kan från och med hösten 2015 söka till RIU efter att du har blivit antagen till utbildning vid GIH.

Att du med god framförhållning får möjlighet till vissa anpassningar vad gäller studierna för att klara av din elitsatsning inom din idrott. Exempel på sådana anpassningar kan vara placeringen av verksamhetsförlagd utbildning nära träningsanläggningen eller hemmet eller andra anpassningar inom utbildningen. Det kan innebära att du går ner i studietid under en period via upprättande av en individuell studieplan. Eftersom idrotten präglas av förändrade förutsättningar är det viktigt att ha en god kontakt med studievägledaren för att hålla studieplanen aktuell efter de förutsättningar som finns.

Idag vid GIH fungerar tränarprogrammet bäst vad gäller anpassningar av studier till elitidrottande. Programmet är uppbyggt utifrån att en del av behörigheten till programmet sker via att du är elitaktiv som tränare eller idrottare. En av anpassningarna inom programmet är att schemat så långt som möjligt inte läggs ut sent på eftermiddagarna.

Vad gäller för att du skall kunna söka in till RIU?

För att söka till RIU ska du vara antagen vid GIH och ska ha påbörjat dina studier och kunna intyga att du är elitidrottare på landslagsnivå via ditt specialidrottsförbund (Sf). Du ska alltså söka till GIH på sedvanligt sätt genom antagning.se. För att bli RIU-student måste du sedan göra en särskild ansökan efter antagningsbeskedet.

Hur du söker in till RIU

1) Kontakta ditt specialidrottsförbund. Be om ett intyg där de intygar att du är aktiv idrottare på landslagsnivå. Hämta blankett längst ned på Riksidrottsförbundets webbsida.

2) Sänd intyget till registrator@gih.se i rubrikfönstret anger du "RIU uttagning".

3) Kontakta utbildningsledaren för det program du är antagen till för en genomgång av RIU. Vid mötet undertecknar ni en överenskommelse där såväl dina som student och GIH:s rättigheter och skyldigheter tydliggörs.

Frågor

Hit vänder du dig med frågor om RIU:

Dan Wiorek är huvudansvarig kontaktperson.

Utbildningsledare med frågor kring uttagningen och frågor om RIU vid GIH

För att upprätta studieplan tar du som RIU-student på eget initiativ kontakt med:

Liselott Sandahl (studievägledare och samordnare av pedagogiskt stöd)

Adress till denna sida www.gih.se/riksidrottsuniversitet