Elitidrott och studier

Du som vill kombinera elitidrott och studier har flera möjligheter till stöd och anpassning på GIH.

Ansöka till Riksidrottsuniversitet GIH-KTH

GIH och KTH bildar tillsammans ett av fem svenska Riksidrottsuniversitet. De övriga är Umeå universitet, Chalmers Tekniska högskola tillsammans med Göteborgs universitet, Mitthögskolan, Halmstad högskola tillsammans med Malmö högskola.Anledningen till att dessa riksidrottsuniversitet startas är för att stärka svensk idrotts internationella konkurrenskraft och göra det möjligt för elitidrottare att kombinera karriären med akademiska studier.

KTH och GIH har samarbetat kring Riksidrottsuniversitetet sedan 2015. Detta samarbete har utökats med RF-SISU Stockholm och Stockholms stad och får det nya namnet RIU Stockholm.

Riksidrottsförbundet, RF, har sedan 2011 arbetat för att etablera riksidrottsuniversitet.

Tillsammans med specialidrottsförbund, universitet och högskolor, Sveriges Olympiska Kommitté och distriktsidrottsförbund har en modell tagits fram som är specialanpassad för elitidrottare och tränare som vill satsa på sin karriär samtidigt som de utbildar sig.

Läs om hur du gör för att söka till Riksidrottsuniversitetet GIH-KTH.

Film med student

Film med student
Ta del av filmen med Lisa Ring, RIU-student vid GIH:s Riksidrottsuniversitet.

Se film om Lisa Ring

Intervju med student

Intervju med student
Läs intervjun med Andreas Rosenqvist, studerande på GIH:s Riksidrottsuniversitet

Läs mer

Intervju med student

Intervju med student
Läs intervjun med Hanna Blomqvist, studerande på GIH:s Riksidrottsuniversitet

Läs intervjun med Hanna

Riksidrottsuniversitet

GIH har tillsammans med KTH blivit utsedda till ett av tre fullvärdiga riksidrottsuniversitet

Om Riksidrottsuniversitet