Så fungerar högskolestudier

Att läsa på universitetet leder till fördjupade kunskaper. Du lär dig att söka, hitta, värdera och analysera kunskap. Det är också en väg till personlig utveckling. Under studietiden växer du och mognar som människa, oavsett ålder när du börjar studera.

Studenter vid bänkar i lärosal

Mer fördjupning

Universitetsstudier skiljer sig en del från att läsa på till exempel gymnasiet. Här fördjupar man sig oftast i ett ämne i taget. Man läser större textmängder, ofta både på svenska och engelska.  

Ämnena är mer specialiserade och fördjupande. Det som till exempel kallas samhällskunskap på gymnasiet, motsvaras på ett universitet eller en högskola av bland annat statskunskap, nationalekonomi, internationella relationer och freds- och konfliktkunskap.

Andra sätt att undervisa 

Föreläsningar ledda av en lärare tar bara en del av tiden och som student ska man läsa mycket på egen hand. Det är också vanligt med grupparbeten och redovisningar. GIH har mycket praktisk undervisning i till exempel bollspel, friluftsliv och dans. 

Kräver planering

Du kan i vissa kurser ha mer frihet att lägga upp din tid. Heltidsstudier tar ungefär 40 timmar i veckan.Du måste själv planera dina dagar som kan innehålla delar som självstudier, föreläsningar, övningar, grupparbeten och inlämningsuppgifter.

Adress till denna sida www.gih.se/hogskolestudier      

Frågor och svar

Frågor och svar
Vanliga frågor om våra utbildningsprogram, fristående kurser, förkunskapskrav med mera

Till frågor och svar

Studentliv

Studentliv - tips för den privata sfären
Om att leva och bo som student i Stockholm, om studentkåren, studiemedel med mera.

Mer om livet som student

Ordlista för studenter

Ordlista för studenter
Vad betyder alla akademiska ord?

Kika i GIH:s ordlista