Vem gör vad?

Frågor

Har du frågor om dina studier? Kontakta oss på utbildnings- och forskningsavdelningen via våra olika funktionsadresser för e-post.

Funktionsadresser för e-post 

 
Antagning, frågor kring antagning och ansökan.

Registrering, betyg och intyg.

Examen

Alumni

Forskning

Studievägledning

Utbytesstudier

Kontakta lärare 

Vill du kontakta en lärare, se alfabetiska personallistan

Kontakta utbildnings- och forskningsavdelningen

Antagning 

Johan Liedström  

Blanketter 

www.gih.se/blanketter  

Ansökan senare del av program (byte av studieort)

Johan Liedström  

Examensfrågor 

Eva Clausen

Funktionsnedsättning, samordnare för studenter

Liselott Sandahl

Individuella studieplaner

Liselott Sandahl  

Kursbevis

Eva Clausen

Ladok–utdrag (resultatintyg, registreringsintyg)

Använd inloggningen via GIH:s hemsida.

Stipendier  

Annika Pettersson 

Studier utomlands och utbytesstudier

Claudia Wittmer Internationaliseringshandläggare 

Studieuppehåll/studieavbrott

Liselott Sandahl  

Blankett finns på www.gih.se/blanketter  

Studieinformation för sökande 

Liselott Sandahl  

Studie- och karriärvägledning

Liselott Sandahl  

Tillgodoräknanden

Elisabeth Alm
Annika Pettersson
Liselott Sandahl

Maria Holmgren

Blankett finns på www.gih.se/blanketter  

VFU - verksamhetsförlagd utbildning

Annika Semb Granhed (ansvarig)
Elisabeth Alm