Frågor & svar: Tränarprogrammet

Vad menar ni med begreppet ”elitaktiv”? 

Det är en fråga som beror på ett antal faktorer. Att vara elitaktiv i en stor idrott behöver inte vara samma sak i en annan och mindre. I tveksamma fall diskuterar vi med specialförbunden.  

 

Kan jag läsa Tränarprogrammet på distans och/eller deltid?

Nej, det är en heltidsutbildning och merparten av undervisningen är förlagd till GIH i Stockholm. Däremot kan det finnas möjligheter till alternativa lösningar inom respektive kurs, om du t.ex. skall vara närvarande vid en tävling.

 

Är det mycket schemalagd undervisning eller läser man på egen hand?

Andelen schemalagd undervisning varierar, men generellt sett är det mycket schemalagd tid på GIH. Undervisningen är upplagd för heltidsstudier, dvs 30-40 timmar per vecka, och i de flesta fall krävs det att man är närvarande på lektionerna. Schemalagda tiden är främst förlagd mellan 8.00-17.00.

 

Frågor och svar

Frågor och svar
Vanliga frågor om våra utbildningsprogram, fristående kurser, förkunskapskrav med mera

Till frågor och svar