Frågor & svar: Ämneslärarprogrammet antagning efter 2011

Måste man läsa något annat ämne än idrott?

Ja! Du hittar ämnen som är valbara via överenskommelse med Södertörn högskola och Stockholms universitet under utbildningsinformationen om Ämneslärarprogrammet.  Du väljer andra ämnet under din utbildning vid GIH.

Blir man lärare i alla årskurser?

Du blir via lärarlegitimationen som du söker efter det att du har tagit ut din examen vid GIH behörig fr om årskurs 1 på grundskolan och till och med gymnasiet i Idrottsämnet. I andra ämnet som du läser via Södertörns högksola eller Stockholms universitet kommer du att bli behörig via lärarlegitimationen i årskurs 7-9 och gymnasiet om du läser ett ämne som ges även i grundskolan. Examen från GIH är gentemot gymnasiet.

Frågor och svar

Frågor och svar
Vanliga frågor om våra utbildningsprogram, fristående kurser, förkunskapskrav med mera

Till frågor och svar