Frågor & svar: Hälsopedagogprogrammet

Kan jag läsa Hälsopedagogprogrammet på distans och/eller deltid?

Nej, det är en heltidsutbildning och merparten av undervisningen är förlagd till GIH i Stockholm.

Är det mycket schemalagd undervisning eller läser man på egen hand?

Andelen schemalagd undervisning varierar, men generellt sett är det mycket schemalagd tid på GIH. Undervisningen är upplagd för heltidsstudier, dvs 30-40 timmar per vecka, och i de flesta fall krävs det att man är närvarande på lektionerna.

 

Frågor och svar

Frågor och svar
Vanliga frågor om våra utbildningsprogram, fristående kurser, förkunskapskrav med mera

Till frågor och svar