Frågor & svar: Förkunskapskrav, anmälan & urval

Är det svårt att komma in?

Det beror på hur många som söker utbildningen och vilka meritvärden de har. Med meritvärden menas betygspoäng eller högskoleprovspoäng. De senaste årens antagningspoäng hittar du på Högskolerådets webbsida för antagningsstatistik. Om du vill se ännu äldre antagningsstatistik finns det på studera.nu.

 

Vad är grundläggande behörighet?

För att studera vid universitet eller högskola krävs vissa förkunskaper. De är indelade i grundläggande behörighet och särskild behörighet. Grundläggande behörighet krävs för all högskoleutbildning. Du kan uppfylla kravet på grundläggande behörighet på olika sätt. Läs mer på www.gih.se/behorighet.

 

Hur anmäler jag mig?

På webbportalen www.antagning.se. På din webbanmälan kan du följa din anmälan och se vilka meriter som är registrerade. För anmälan till Tränarprogrammet skall dessutom intyg om de idrottsliga förkunskapskraven skickas till GIH.

 

Blir jag behörig till högskolestudier om jag gör högskoleprovet?

Nej, högskoleprovet är ett urvalsprov och ersätter inte behörighetskraven till respektive utbildning.

 

Jag undrar om det är möjligt att börja hos er på direkt efter studenten alltså hösten efter trean.

Det är fullt möjligt att börja hos oss direkt efter gymnasiet. "Färska" gymnasiebetyg kan rapporteras in fram till 15 juni.

 

Jag skall göra högskoleprovet i april. Kan man använda det resultatet till höstens utbildningar, med tanke på att sista anmälningsdag är 15:e april?

Ja, vårens prov används vid urvalet till höstens antagning. Provresultatet från högskoleprovet förs över automatiskt till studera.nu när resultaten är klara.

 

Jag läser några kurser på Komvux under våren. Kan jag ändå söka till er innan jag är klar?

I anmälan kan du ange att du kommer att komplettera med betyg. När dina kurser är godkända skickar du in betyget snarast till studera.nu (senast 15 juni). Själva anmälan måste dock göras senast 15 april.

 

Kan jag komma till uppropet och, ifall någon inte kommer, ta den platsen på programmet/kursen?

Nej, endast de som är antagna skall komma till uppropet. När det blir en ledig plats kontaktas den som står i tur på reservlistan  

Vad behöver man kunna i matematik för att följa kurserna?

En av våra lärare har gjort ett förkunskapstest i matematik och i kemi. Gör dem så får du en snabb repetition.

Frågor och svar

Frågor och svar
Vanliga frågor om våra utbildningsprogram, fristående kurser, förkunskapskrav med mera

Till frågor och svar