Finns risk för TBC vid VFU?

Hur skall man förhålla sig till eventuell risk för TBC när man är på VFU?

Studenthälsan i Stockholm svarar

Det finns i stort sett ingen anledning till någon större oro, men vi i Sverige har inte har utrotat TBC, sjukdomen finns men på låg nivå. På www.vardguiden.se  kan man läsa mer om tuberkulos.

När det gäller studenter och praktik så blir rådet att om man undrar om man har något skydd mot TBC kan man alltid kontakta sin vårdcentral för att testa sig och tillsammans med dem rådgöra om vaccination mot TBC är nödvändig på grund av den framtida arbetssituationen för studenten.

Studenter som går vårdutbildningar och ska göra sin praktik på sjukhus omfattas av smittskyddsprevention men det gäller ju inte GIH-studenter som ska göra sin VFU. Om smitta ändå upptäcks hos någon och man har varit i närheten av den personen så ska man kontakta infektionskliniken på det sjukhus man tillhör eller ringa sin vårdcentral.

Bakgrund

1975 upphörde den allmäna Calmettevaccinationen och de barn som är födda senare har därför inget skydd.

Man anser att risken för att bli smittad av TBC är liten i Sverige men däremot rekommenderas vaccination till barn i familjer som invandrat från områden där TBC är vanligt. Platser där TBC förekommer mer är Ryssland samt Baltikum och Afrika, men sjukdomen finns i hela världen.