Återupptagande av studier

Om du ämnar återuppta dina studier efter uppehåll under en eller flera terminer skall du ansöka om detta via mejl till registrator@gih.se. Rekommendationen är att du ansöker om studieuppehåll inför ditt uppehåll av studier. Senaste ansökningsdatum för att återuppta studierna är 15 april respektive 15 oktober, innan nästkommande termin.