Ansvar för studierna

Högskolestudier innebär andra krav på Dig som student än vad som gäller vid gymnasieskolan, friheten är större, men också ansvaret.

Utbildningsplan, kursplan och litteraturlistor finns på GIH:s hemsida. Böcker och annan utrustning som är nödvändig för att kunna bedriva studier köper du själv.  Det krävs att du är en aktiv informationssökare.

Att läsa på helfart innebär ca 40 timmars arbetsvecka oberoende av schema. Under arbetsveckan kan det förekomma föreläsningar, lektioner, seminarier, laborationer, grupparbeten, praktik eller självstudier.