Studie- och arbetsmiljö

GIH eftersträvar en sund och säker studie- och arbetsmiljö och arbetar både förebyggande samt med åtgärder integrerade i den dagliga verksamheten. 

En arbetsmiljö- och likabehandlingsgrupp samverkar kring utveckling av arbetsmiljön och lika villkor. I gruppen ingår, representanter för GIH:s ledning och personal samt två studentrepresentanter som är utsedda studentskyddsombud samt studentombudet som arbetar på kåren.  

Frågor som rör arbetsmiljön tar du som student i första hand upp med berörd lärare. I andra hand ansvariga inom institutionen eller förvaltningen, beroende på vilken typ av fråga det gäller. Du kan även vända dig till studentskyddsombuden eller studentombudet på kåren.

Foto: Akademiska hus, Ola Kjelbye

Skyddsombud

Huvudskyddsombud vid GIH är Anna Bjerkefors. Vid eventuell skada skall du alltid kontakta Anna när det gäller försäkringsintyg med mera.


Läs policyn för arbets- och studerandemiljö vid GIH och riktlinjer vid diskriminering - för studenter och anställda vid GIH.