Terminstider

Aktuella läsårstider

Läsårets längd och terminsindelning fastställs av rektorsämbetet efter förslag från institutionen. Nedanstående terminstider gäller för läsåret 2017/2018 och kommande läsår 2018/2019: 

Terminstider läsåret 2018-2019  
Höstterminen 2018 3 september 2018 - 20 januari 2019
Vårterminen 2019 21 januari 2019 - 9 juni 2019
Terminstider läsåret 2019-2020  
Höstterminen 2019 2 september 2019 - 19 januari 2020
Vårterminen 2020 20 januari 2020 - 7 juni 2020

HT 2019 Höstterminen (2019-09-02 – 2020-01-19)

 

 • vecka 36-40                        2 sep – 6 okt
 •  
 • vecka 41-45                        7 okt – 10 nov
 •  
 • vecka 46-50                        11 nov – 15 dec
 •  
 • vecka 51-03                        16 dec - 19 jan

 

VT 2020 Vårterminen (2020-01-20 – 2020-06-07)

 

 • vecka 04-08                        20 jan – 23 feb
 •  
 • vecka 09-13                        24 feb – 29 mar
 •  
 • vecka 14-18                        30 mar – 3 maj
 •  
 • vecka 19-23                        4 maj – 7 jun

Adress till denna sida: www.gih.se/terminstider