Terminstider

Aktuella läsårstider

Läsårets längd och terminsindelning vid GIH fastställs av rektorsämbetet efter förslag från institutionen. Varje termin består av flera perioder.

Vårterminen 2020

VT 2020 varar från 20 januari till 7 juni 2020.

PeriodVeckorDatum
period 1 vecka 04-08 20 jan-23 sep
period 2 vecka 09-13 24 feb-29 mar
period 3 vecka 14-18 30 mar-3 maj
period 4 vecka 19-23 4 maj-7 jun

                       

  •                     
  •  
  •                       
  •  
  •                        
  • Höstterminen 2020

HT 2020 varar från 31 augusti till 17 januari 2021. 

Period Veckor Datum 
Period 5 vecka 36-40 31 aug-4 okt
Period 6 vecka 41-45  5 okt-8 nov
Period 7 vecka 46-50 9 nov-13 dec
Period 8 vecka 51-02 14 dec-17 jan

 

 

 

 

 

 

 Med reservation för senare ändringar.

 

Adress till denna sida: www.gih.se/terminstider