Schema, ramplan och terminstider

Aktuellt schema

Sök i terminens schema genom att välja klass, lärare, moment, kurs eller lokal.

Schema

Pågående aktiviteter i schemat visar vilka aktiviteter som pågår just nu.

Aktuella terminstider

Ramplan och förkortningar

Ramplanen utgör grundplaneringen för hur kurser och moment skall löpa över läsåret, sedan görs schemat utifrån den grunden.

Ramplan kalenderåret 2020 (reviderad 2020-01-31) Ramplanen kommer att revideras fortlöpande med lärarsignaturer där det är vakanser. Senaste uppdatering/datum framgår på ramplanen.

Boka lokal

Lokaler bokas via receptionen genom e-post eller telefon, receptionen@gih.se, 08-120 537 00

Läsåret

Läsåret är uppdelat i ett antal schemaperioder. Inom en period beräknas man klara av 7,5 högskolepoäng beroende på antal veckor. En period omfattar ca fem veckor. Vissa kurser/moment sträcker sig över två perioder. I ramplanen återfinns uppgifter om när de olika kursmomenten infaller och hur många högskolepoäng de omfattar. Den ger en uppfattning om läsårets allmänna uppläggning och struktur.

Strävan vid schemaläggningen är att arbetsbelastningen blir så jämn och pedagogiskt god som möjligt.

Schema för höstterminen hittar du cirka tre veckor före terminsstart.

Adress till denna sida: www.gih.se/schema