Registrering och uppflyttning

Information till dig som är student vid GIH inför vårterminen 2019 om självregistrering i Ladok.

Från och med vårterminen 2019 införs en NY RUTIN för alla GIH-studenter. Förändringen gäller Ladok för studenter. Rutinen innebär att du själv som student, REGISTRERAR dig i Ladok till de kurser du ska läsa kommande termin.

Varför?

Du måste registrera dig för att kunna bli examinerad (få betyg) på den kurs du går. När du registrerat dig går information till CSN så att studiemedel kan betalas ut. I och med att du registrerar dig täcks du dessutom av studentförsäkringen. Det är därför mycket viktigt att du följer denna nya rutin inför varje kommande termin.

Hur?

Som student vid GIH loggar du in som vanligt med ditt studentkonto på studentsajten för Ladok.

Du kan alltså logga in med:

1) ditt studentkonto vid GIH

2) ditt egna konto från antagning.se https://www.antagning.se/se/loginform?triggerloginurl=/se/mypages

3) genom eduID, läs mer på https://eduid.se/faq.html

Om du får problem

Om du inte hittar dina kommande kurser när du loggat in i Ladok för studenter beror det sannolikt på två saker:

  1. antingen att kursen inte är öppen för registrering
  2. eller att är du är spärrad för registrering

Spärren beror vanligen på att du inte klarat uppflyttningen (saknar behörighet för kursen). Kontakta då studentexpeditionen vid GIH studentexpedition@gih.se.

När ska jag göra något?

Observera att detta gäller för alla kurser som ska påbörjas vårterminen 2019.

Registreringsperioden framgår i Ladok för studenter när du loggat in.