Registrering och uppflyttning

  • Du som student behöver registrera dig inför varje termin i Ladok.

För dig som redan är student vid GIH (programstudent) gäller självregistrering, det vill säga du måste själv registrera dig till kommande kurs för att få delta i undervisning och examination.

Registrering är även en förutsättning för att kunna få studiemedel (CSN).

I och med att du registrerar dig täcks du dessutom av studentförsäkringen.

Det är därför mycket viktigt att du följer denna nya rutin inför varje kommande termin.

Se Introduktion av Ladok för studenter på Ladoks webbplats.

När publiceras kommande kurser i Ladok?

Kurser för kommande hösttermin publiceras senast under augusti månad.

Kurser för kommande vårtermin publiceras senast under december månad.

Registreringsperioden öppnar normalt cirka 2-3 veckor innan kursstart.

För aktuella datum se www.student.ladok.se .

Gör så här för att registrera dig

  1. Du loggar in som vanligt med ditt studentkonto på student.ladok.se.
  2. Under fliken "Aktuell utbildning" ser du dina "Kommande kurser".
  3. Du ska registrera dig på varje kurs du ska läsa för hela terminen. Endast de kurser du förväntas läsa är öppna för registrering.
  4. Klicka på rutan "Registrera" under varje kurs.
  5. När du registrerat dig flyttas kursen från menyn ”Kommande” till "Aktuella"

Om du av någon anledning inte kan logga in i Ladok med ditt studentkonto, kan du även använda dig av din inloggning du har på antagning.se eller genom eduID. Läs mer på eduID:s hemsida

Behörighetsvillkor kan stoppa registrering

Om du inte hittar dina kommande kurser eller inte kan registrera dig när du loggat in i Ladok, beror det sannolikt på två saker:

  1. antingen att kursen ännu inte är öppen för registrering
  2. eller att är du är spärrad för registrering
  • Spärren beror vanligen på att du inte är behörig till kommande kurs.
  • Behörighetsvillkoren för kommande kurser finner du i kursplanerna som finns på vår hemsida. Gå till GIH:s kursplaneöversikt.

Om du behöver ansöka om undantag från behörighetsvillkoren finns blanketten "Ansökan om undantag från behörighetsvillkor" på GIH:s sida för studieblanketter.

Omregistrering

Om du vill läsa om en kurs som du inte är godkänd på kan du bli omregistrerad på den. Detta gäller om du ska följa kursen, men inte om du enbart pluggar för att tenta igen. 

Innan detta är möjligt måste du kontakta Studentexpeditionen för att se om det finns plats på kursen som även hjälper dig med att omregistrera dig om det blir aktuellt.

Schema

Schema för höstens kurser kommer att publiceras på GIH:s hemsida, cirka tre veckor före terminsstart.

Studieuppehåll eller avbrott

Om du av någon anledning planerar att göra studieuppehåll eller inte kommer fortsätta dina studier, är det viktigt att du kontaktar studieadministrationen i så god tid som möjligt.

Kontakt

 Har du några frågor, så är du välkommen att kontakta studentexpeditionen vid GIH via e-post: studentexpedition@gih.se

Adress till denna sida www.gih.se/sjalvregistrering