Ladok - studiedokumentation

GIH registrerar alla sina studenter i Ladok. Ladok står för Lokalt ADB-baserat studiedokumentationssystem.

Det är ett nationellt studiedokumentationssystem som används av nästan alla universitet och högskolor i Sverige.

Här förs uppgifter om studenten in, som t ex registreringar, studieuppehåll, studieresultat, examina med mera..

Studieregistrets innehåll regleras i Studiedokumentationsförodningen, "Förordning om redovisning av studier med mera vid universitet och högskolor" (SFS 1993:1153).

Ändamålet är att säkra studenternas studieresultat och dessutom ska uppgifterna ligga till grund för uppföljning, utvärdering och offentlig statistik (SCB) samt resurstilldelning.

Som student kan du själv logga in i ladok och hämta ut register- och resultatintyg.

Alla uppgifter i Ladok lyder under offentlighetsprincipen. Centrala studiestödsnämnden (CSN) har direkt tillgång till de uppgifter i Ladok som behövs för behandling av studieansökningar.

Har du frågor om Ladok vid GIH, kontakta Utbildnings- och forskningsavdelningen.