Restexaminationer

Utöver din ordinarie examination och din ordinarie omexamination erbjuds du som student ytterligare tillfällen att examineras. Dessa tillfällen kallas restexaminationer och innefattar såväl teoretiska som praktiska examinationer.

Restexaminationerna blir som tidigast studentens tredje erbjudna tillfälle att examineras och fungerar som uppsamlingstillfällen för studenter med rester. Restexaminationerna skall inte blandas ihop med den ordinarie examinationen (tillfälle 1) och den ordinarie omexaminationen (tillfälle 2).

Restexaminationerna äger rum två gånger per läsår och är förlagda till januari samt juni. Aktuella datum publiceras längre ned på denna sida

Aktuella moment för restexamination 

De moment och kurser som givits vid GIH under de två senaste terminerna är aktuella för restexamination. Det som styr om restexaminationen äger rum i januari eller i juni är när ordinarie omexamination äger rum. Om ordinarie omexamination äger rum under juni-december kan momentet restexamineras i januari. Om ordinarie omexamination äger rum under januari-maj kan momentet restexamineras i juni. 

Information om vilka restexaminationer som är möjliga att anmäla sig till publiceras längst ner på denna sida i samband med att anmälan öppnar. 

Anmälan 

Du anmäler dig genom att fylla i formuläret för anmälan till restexamination längst ner på sidan. Där finns också information om vilka restexaminationer det går att anmäla sig till vid det kommande tillfället.

Det är endast till restexaminationerna du anmäler dig via webbfomuläret. Anmälan till ordinarie examination och ordinarie omexamination hanteras av ansvarig lärare. 

Observera att inga svarsmejl kommer att skickas om att din anmälan till tentamen är mottagen. All information om vilken dag och tid just din examination kommer att vara publiceras på denna sida i början på december.

 • Varje år kommer anmälan till restexaminationerna i januari
  öppna i slutet av november
  stänga efter ca 10 dagar
 •  
 • Varje år kommer anmälan restexaminationerna i juni
  öppna i början av maj 
  stänga efter ca 10 dagar 

Observera att det inte går att anmäla sig senare än sista anmälningsdag, varken till ansvarig lärare eller till administrationen. Har du inte anmält dig i tid får du inte restexamineras. 

Nästa tillfälle 

Nästa tillfälle för restexamination är:

 • Praktiska restexaminationer äger rum 23/1 och 24/1 2020, klockan 13.00-16.30
 • Teoretiska restexaminationer äger rum 30/1 och 31/1 2020, klockan 13:00-16:30

Exakt dag, tid och plats för just din restexamination finns i dokumenten nedan.

Dag, tid och plats för restexaminationer januari 2020


Restexaminationer – praktiska: 23, 24 januari 2020 
Restexaminationer - teoretiska: 30 januari 2020 
Restexaminationer – teoretiska: 31 januari 2020

Anmälan är stängd.

Adress till denna sida: www.gih.se/omexamination

Examination

Läs GIH:s regler för examination från den 30:e oktober 2017.