Restexaminationer

Utöver din ordinarie examination och din ordinarie omexamination erbjuds du som student ytterligare tillfällen att examineras. Dessa tillfällen kallas restexaminationer och innefattar såväl teoretiska som praktiska examinationer.

Restexaminationerna blir som tidigast studentens tredje erbjudna tillfälle att examineras och fungerar som uppsamlingstillfällen för studenter med rester. Restexaminationerna skall inte blandas ihop med den ordinarie examinationen (tillfälle 1) och den ordinarie omexaminationen (tillfälle 2).

Restexaminationerna äger rum två gånger per läsår och är förlagda till januari samt juni. Aktuella datum publiceras längre ned på denna sida. 

Aktuella moment för restexamination 

De moment och kurser som givits vid GIH under de två senaste terminerna är aktuella för restexamination. Det som styr om restexaminationen äger rum i januari eller i juni är när ordinarie omexamination äger rum. Om ordinarie omexamination äger rum under juni-december kan momentet restexamineras i januari. Om ordinarie omexamination äger rum under januari-maj kan momentet restexamineras i juni. 

Information om vilka restexaminationer som är möjliga att anmäla sig till publiceras på denna hemsida i samband med att anmälan öppnar. 

Anmälan 

Du anmäler dig genom att klicka på anmälan till restexamination. Det står i dokumentet anmälningsbara restexaminationer vilka restexaminationer det går att anmäla sig till.

Det är endast till restexaminationerna du anmäler dig via webbfomuläret. Anmälan till ordinarie examination och ordinarie omexamination hanteras av ansvarig lärare. 

 • Varje år kommer anmälan till restexaminationerna i januari
  öppna i slutet av november, 2018 den 26 november
  stänga efter ca 10 dagar, 2018 den 6 december
 •  
 • Varje år kommer anmälan restexaminationerna i juni
  öppna i början av maj
  stänga efter ca 10 dagar 

Observera att det inte går att anmäla sig senare än sista anmälningsdag, varken till ansvarig lärare eller till administrationen. Har du inte anmält dig i tid får du inte restexamineras.

Lista över anmälningsbara examinationer i januari 2019 kommer i början av november 2018.

Anmälan är nu stängd.

Nästa tillfälle 

Nästa tillfälle för restexamination är: 

Praktiska restexaminationer äger rum 24/1 och 25/1 - 2019, klockan 13:00-16:30

Teoretiska restexaminationer äger rum 31/1 och 1/2 – 2019, klockan 13:00-17:00

 

Adress till denna sida: www.gih.se/omexamination

Examination

Läs GIH:s regler för examination från den 30:e oktober 2017.