Återlämnande av tentamina

Efter avslutad kurs och betygsregistrering återlämnar ansvarig lärare rättade tentamina till studenten inom tre veckor från tentamensdagen.

Studenten ska ha möjlighet att få klargöranden angående rättningen av tentamina av ansvarig lärare i samband med utlämningen. Därefter lämnas de resterande ej uthämtade tentamina till receptionen som ansvarar för att dessa tentamina lämnas ut. Studenten kan mot uppvisande av legitimation och underskrift hämta ut tentamina.
 
Student som har hämtat ut provet förlorar ej rätten att begära omprövning.