Nationella forskarskolan i idrottsvetenskap

 Nationella forskarskolan i idrottsvetenskap är ett samarbete mellan Göteborgs universitet (värduniversitet), Karlstads universitet och Växjö universitet samt Gymnastik- och idrottshögskolan i Stockholm och Malmö högskola.   Läs mer om forskarskolan på deras webbplats.   Läs mer om de utlysta doktorandtjänsterna på forskarskolan.