Kursplaner och utbildningsplaner

Utbildningsplan

För varje utbildningsprogram finns en utbildningsplan fastställd som beskriver innehållet i utbildningen.

Av utbildningsplanen framgår bland annat programmets längd, syfte och mål, examensbenämning, vilka förkunskapskrav som gäller liksom vilka kurser utbildningen innehåller.

Utbildningsplanen fastställs av Forsknings- och forskarutbildningsnämnden (FFN) respektive Grundutbildningsnämnden (GUN) beroende på utbildningens nivå.

Här hittar du GIH:s utbildningsplaner  

Kursplan

För varje kurs finns en kursplan som anger kursens poängtal, förväntade studieresultat, innehåll och uppläggning, förkunskapskrav, examination, betyg och litteratur.

Kursplanen fastställs av Forsknings- och forskarutbildningsnämnden (FFN) respektive Grundutbildningsnämnden (GUN) beroende på utbildningens nivå.  

Här hittar du aktuella och tidigare kursplaner.