Examen och examensbevis

Ansök om examen

Examensbevis utfärdas på begäran av studenten när samtliga kurser är avklarade och inrapporterade i Ladok.

Du ansöker på webben genom att logga in på www.student.ladok.se med ditt studentkonto. Har du inget aktivt studentekonto skaffar du dig inloggninguppgifter på  eduID . Om du loggar in med eduID väljer du det alternativet istället för GIH vid inloggning till Ladok.  

Se även filmen Ansöka om examensbivis (öppnas i nytt fönster).

Handläggningstiden ska inte överstiga två måmnader, men under sommarmånaderna kan det ta längre tid. Ärendet påbörjas inte förrän alla kurser är avslutade och ansökan är komplett.
Utfärdat examensbevis skickas som rekommenderat brev till dig.

Om du läst vid mer än en högskola utfärdas examensbeviset av den högskola där sista kursen slutförts. Undantag görs om högskolorna kommit överens om något annat. Under förutsättning att GIH har examensrätten för den sökta examen utfärdar GIH examen.

Från och med 1 januari 2003 återföljs samtliga examensbevis av en bilaga på engelska, Diploma Supplement. Diploma Supplement innehåller en översättning av utbildningen till engelska och en beskrivning av utbildningens plats i det svenska utbildningssystemet.

Examensnivåer 

GIH utfärdar examen på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå.

 • Examen på grundnivå
 • Högskoleexamen 120 hp (2 år)
 • Kandidatexamen 180 hp (3 år)
 • Lärarexamen 240-330 hp (4-5,5 år)
 • Ämneslärarexamen KPU (kompletterande pedagogisk utbildning 90 hp)

Examen på avancerad nivå

 • Magisterexamen 60 hp (1 år)
 • Masterexamen 120 hp (2 år)
 • Lärarexamen 240-330 hp (4 år-5,5 år)
 • Ämneslärarexamen mot arbete i gymnasieskolan, 300 eller 330 hp (5-5,5 år)

Examen på forskarnivå

 • Licenciatexamen
 • Doktorsexamen

Nya regler gällande äldre examina

Fr.o.m 1 juli 2015 upphörde möjligheten att avsluta sin utbildning enligt äldre bestämmelser. Studenter som som antagits enligt gamla förordningen (1993:199) men inte uppfyllde  examenskraven den 30 juni 2015 kan ansöka om att slutföra utbildningen och avlägga examen enligt nya förordningen (2006:1053).

För lärarexamen gäller att den som påbörjat studierna före den 1 juli 2007 har rätt att slutföra utbildningen till och med sista juni 2023. (Förordning SFS 2016:958)

Överklagan

Avslag på begäran om examensbevis kan överklagas till Överklagandenämnden för högskolan. Anvisningar för överklagande bifogas vid avslag.

Adress till denna sida: www.gih.se/examen