Sen anmälan

Hur fungerar sena anmälningar?

GIH:s utbildningar stängs för anmälan efter sista anmälningsdag, men utbildningar med lediga platser öppnas senare för sen anmälan. Sena anmälningar hanteras i den ordning de kommit in.

Som sökande har du störst chans att komma in på din utbildning om du söker senast sista anmälningsdag. När anmälan öppnar igen är det endast till utbildningar där det kan uppstå lediga platser.

Sen anmälan görs som vanligt via antagning.se och du får besked via antagning.se när GIH har behandlat din anmälan. Sena anmälningar handläggs löpande.

Om du är behörig till de utbildningar du sökt, så rangordnas du efter det datum du anmälde dig. Om du har gjort en sen anmälan kommer du efter alla som har anmält sig i tid, oavsett vilka meriter du har.

Sena anmälningar hanteras i den ordning de kommit in, men klockslaget som du anmäler dig spelar inte någon roll, utan det är datumet som har betydelse. Om flera personer anmäler sig samma datum blir det lottning av placeringen mellan de sökande.

Observera att det kan dröja ända fram till terminsstart innan du får besked.