Om antagningen

För att studera på en högskoleutbildning måste du anmäla dig innan en viss bestämd tid.

Om du vill söka våra utbildningsprogram gör du anmälan på webbplatsen  www.antagning.se Alla program och kurser kräver vissa förkunskaper. Kraven är indelade i grundläggande behörighet, som är gemensam för all högskoleutbildning, och särskild behörighet, som varierar mellan olika utbildningar.

När utbildningsplatserna är färre än antalet behöriga sökande, måste ett urval göras. Till alla våra nybörjarprogram används gymnasiebetyg och högskoleprov för urvalet. Till Tränarprogrammet används dessutom ett alternativt urval till en del av platserna. Utbildningar som bygger på tidigare/annan högskoleutbildning kan urval göras genom t ex högskolepoäng och yrkeslivserfarenhet.

Du får besked om du kommmit in i mitten av juli om du har sökt till höstterminen (program och kurser), eller i mitten av december om du har sökt till vårterminen (kurser).

Vill du veta vilka poäng som har krävts för att komma in på de olika programmen på GIH kan du läsa mer på UHR statistik.

Regler för tillträde till högskoleutbildning finns i Högskolelagen och i Högskoleförordningen samt i Gymnastik- och idrottshögskolans antagningsordning.  

Studera.nu

Studera.nu
Studera.nu - Högskolornas och universitetens webbplats för information kring högskolestudier (icon) Till studera.nu