Antagningsordning

I antagningsordningen finns de regler som GIH tillämpar vid ansökan, behörighet och urval, samt överklagande av beslut.

Antagningsordning för GIH

Kompletterande dokument

Bedömningshandboken för antagning till högskoleutbildning och den Utländska bedömningshandboken hålls tillgänglig på Utbildnings- och forskningsavdelningen vid GIH under normala öppettider. I dessa handböcker regleras bland annat om behörighet för de som har äldre och utländska meriter. Det är Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF), UHR och lärosätena som gemensamt tar fram handböckerna. Handböckerna används främst i den nationellt samordnade antagningen.

Utbildningsplaner

Kursplaner

Adress till denna sida: www.gih.se/antagningsordning

Studera.nu

Studera.nu
Studera.nu - Högskolornas och universitetens webbplats för information kring högskolestudier (icon) Till studera.nu