Så anmäler du dig

Anmälan görs på olika sätt beroende på om du vill anmäla dig till ett av våra utbildningsprogram eller till en fristående kurs.

Program 

Antagning sker genom webbplatsen www.antagning.se och administreras av Universitets- och högskolerådet (UHR). Sista anmälningdag är 15 april. Antagning till utbildningarna sker endast en gång per år, inför höstterminen.

För anmälan till Tränarprogrammet skall dessutom en särskild blankett för de idrottsliga förkunskapskraven skickas till Frösön, mer information kring detta finns under Utbildning/Tränarprogrammet

Kurser inom Lärarlyftet

Antagning sker genom webbplatsen www.antagning.se och administreras av Universitets- och högskolerådet (UHR).

Adress till denna sida: www.gih.se/anmalan

Studera.nu

Studera.nu
Studera.nu - Högskolornas och universitetens webbplats för information kring högskolestudier (icon) Till studera.nu