Reservplacerad

Efter första och andra urval får du veta om du är antagen, reservplacerad eller struken till utbildningar som du har sökt. Är du reservplacerad måste du svara ja på ditt antagningsbesked för att behålla din reservplats.

Kan jag bli antagen om jag är reserv?

Det beror på vilken utbildning du ha sökt och vilken reservplats du har. Det går inte heller att svara på om en reservplacering efter det första urvalet kan leda till att du blir antagen i det andra urvalet. Det går inte heller att svara på ifall du kan bli antagen om du är reservplacerad efter det andra urvalet.

Hur ska jag göra om jag inte har kommit in på den utbildning jag sökt?

Det finns några saker du kan tänka på inför nästa gång du ska söka utbildningen.

Delta i flera urvalsgrupper samtidigt

Om inget annat framgår i informationen om en utbildning, kan du delta i flera urvalsgrupper samtidigt. Gör du det kan dina chanser att bli antagen öka.

Gör högskoleprovet

Genom att göra högskoleprovet kan dina chanser att bli antagen öka. Du kan då söka på både ditt gymnasiebetyg och ditt högskoleprov. Då deltar du i fler urvalsgrupper samtidigt.  

Komplettera för att höja ditt jämförelsetal

Observera att om du kompletterar dina betyg hamnar du i en annan urvalsgrupp. Det är inte är lika fördelaktigt att kompletta nu när de nya reglerna för antagning införts. Läs mer om vilka regler som gäller när du har kompletterande betyg på studera.nu.

Hur värderas mina betyg www.antagning.se 

Lediga studieplatser 

Om du inte har blivit antagen till den utbildning du vill läsa kan du söka efter lediga studieplatser på universitetens och högskolornas hemsidor. Du kan även göra en sen anmälan på www.antagning.se. Utbildningar som är öppna för en anmälan efter sista anmälningsdag har en "lägg till" knapp.

Studera.nu

Studera.nu
Studera.nu - Högskolornas och universitetens webbplats för information kring högskolestudier (icon) Till studera.nu

Antagning steg för steg

Här kan du läsa om hur antagningen går till steg för steg.

Mer om antagningsstegen