Återbud eller anstånd

Återbud

Om du vill lämna återbud till utbildningsplatsen gör det snarast skriftligen till GIH:s utbildnings- och forskningsavdelning.

Ange tydligt ditt namn, personnummer och vilken utbildning du lämnar återbud till.

Ansökan om anstånd med studiestarten skall sändas omgående till:

GIH
Utbildnings- och forskningsavdelningen
Box 5626
114 86 Stockholm

e-post: antagning@gih.se

 

Anstånd med studiestarten

Om du blivit antagen till en av GIH:s utbildningar, men av skäl som du inte råder över, inte kan ta platsen i anspråk, har du i undantagsfall möjlighet att få anstånd med studiestarten.

Skälen ska ha uppkommit efter att du skickat in din anmälan. Intyg eller motsvarade som styrker de skäl du åberopar skall bifogas.

Ansökan om anstånd med studiestarten skall sändas omgående till:

GIH
Utbildnings- och forskningsavdelningen
Box 5626
114 86 Stockholm

e-post: antagning@gih.se