Antagning steg för steg

Här kan du läsa om hur antagningen går till steg för steg.  

1. Kontrollbesked 

Alla som sökt till en utbildning, oavsett om det är program eller kurser, får ett kontrollbesked. Om du skapat ett användarkonto på antagning.se och är bekräftad användare får du ett meddelande när din anmälan är färdigbehandlad. Du ska då gå in på "Mina sidor" och kontrollera att uppgifterna stämmer och vad som eventuellt behöver kompletteras. Om du saknar användarkonto eller valt att kommunicera via post skickas kontrollbesked till dig så snart din anmälan behandlats. Det är viktigt att du läser ditt kontrollbesked noga och kompletterar med de handlingar som eventuellt saknas.

2. Urval och antagningsbesked 1 

När du skickat din anmälan och gjort eventuella kompletteringar, görs ett första urval bland alla sökande. Urvalet grundar sig främst på betyg och resultat från högskoleprovet. När urvalet är gjort skickas ett första antagningsbesked ut. Om du skapat ett användarkonto på antagning.se och är bekräftad användare får ett meddelande när urvalet är gjort. Du måste då gå in på "Mina sidor" och kontrollera ditt antagningsbesked där. Om du saknar användarkonto eller valt att kommunicera via post så skickas antagningsbeskedet till din folkbokföringsadress. Glöm inte att eftersända din post om du inte vistas där. I ditt antagningsbesked anges om du är antagen, reservplacerad eller struken till de utbildningar du sökt. Alla som är behöriga men som inte blivit antagna reservplaceras. Av antagningsbeskedet framgår vilket ordningsnummer din reservplacering har.  

3. Svar 

Om du blivit antagen eller reservplacerad måste du svara för att behålla din plats. Du svarar enklast på "Mina sidor" på antagning.se. Du kan ändra ditt svar fram till sista svarsdag. Svarsfunktionen är uppdelad i två steg. I det första steget väljer du vilka alternativ du vill tacka JA till. Sedan går du vidare och i steg två väljer du att skicka ditt svar. Det är först då som ditt svar sparas. Om du saknar användarkonto eller valt att kommunicera via post ska du använda det svarskort du fått med antagningsbeskedet. Uteblivet svar medför att alla dina anmälningsalternativ strykes. Svarsdatum finns i antagningsbeskedet. Du får stå kvar som antagen till högst 45 hp, därutöver får du stå kvar som reserv till högst 165 hp. Om du inte är antagen till någon utbildning kan du stå kvar som reserv till högst 210 hp. Högst 210 hp behandlas i det andra urvalet. Programutbildningar på heltid räknas som 30 hp.  

4. Urval och antagningsbesked 2

Nu görs ett andra urval och det andra antagningsbeskedet skickas ut. Om du blir antagen till ett högre prioriterat utbildningsalternativ stryks du från det lägre prioriterade, även om du var antagen till detta i det första urvalet. I denna antagningsomgång finns inget svarskrav.  

5. Reservantagning 

Även efter andra urvalet finns en viss chans att komma in på en utbildning genom reservantagning. Om någon tackat nej i det andra urvalet eller inte dyker upp vid kursstarten kontaktas de reserver som finns och erbjuds en plats.  

6. Terminsstart

Observera att du måste registrera dig när du blivit antagen till en utbildning, annars förlorar du din utbildningsplats. 

Läs mer på sidan "Vid terminsstart".  

Meddela alltid förhinder

Vissa kurser och program har fler sökande än antal platser. Om du blivit antagen och accepterat en plats men senare ändrar dig, är det därför viktigt att du snarast meddelar universitetet om detta så att platsen kan gå till en annan sökande. Återbud meddelas till antagning@gih.se

Läs mer på sidan "Återbud eller anstånd".

Studera.nu

Studera.nu
Studera.nu - Högskolornas och universitetens webbplats för information kring högskolestudier (icon) Till studera.nu

Reservplacerad

Vad gäller för mig som står som reserv?

Läs mer om reservplatser