Solnas hälsoprojekt nominerat till pris

Solna kommun har blivit nominerade till Götapriset 2009 för arbetet med VillGott-projektet, där den fysiska aktivitetet leds av studenter från GIH.  

VillGott-projektet startade hösten 2007 då omvårdnadsförvaltningen i Solna fick statliga stimulansmedel för insatser inom vård och omsorg om äldre. Projektet döptes till VillGott - Solna vill de äldre gott! VillGott har flera delprojekt och når på detta sätt många av Solnas äldre.  

Projektet består av fem delar:

  • Kost och nutrition för seniorer och hemtjänstpersonal
  • Funktionsbevarande arbetssätt för biståndshandläggare och hemtjänstpersonal
  • Demensutbildning för personal på boende
  • Förebyggande hembesök samt det sociala innehållet
  • Fysisk aktivitet som utvecklar stadens seniorträffar och ordnar aktiviteter inom hälsoområdet.

Läs mer om VillGott-projektet på Solna kommuns hemsida.