Hälsoprojektet firar tio år

Under tio framgångsrika år har Hälsoprojektet lockat framför allt seniorer till GIH. Projektet är ett forsknings- och utvecklingsprojekt för seniorer och innebär att deltagarna får träna kostnadsfritt och genomföra hälsotester tillsammans med GIH:s studenter. Hälsoprojektet firade nyligen tio år och resultaten visar tydligt att det leder till inte bara förbättringar för en stor majoritet av den fysiska hälsan vad gäller styrka, av olika muskler, utan ofta även av kondition, balans, fysiska aktivitetsvanor och upplevd hälsa.

Bild från Hälsoprojektets tioåriga firande

Bild från det gemensamma jympapasset utanför GIH i samband med tioårsfirande där seniorer, medarbetare och studenter deltog. Här kan du se filmen från jympapasset. Klicka på bilden för att starta filmen

Klicka på bilden ovan så börjar filmen.

Positiva resultat från deltagarna

I Hälsoprojekten har det dessutom framkommit för individer med diagnosen depression att den ledarledda fysiska aktiviteten gett förbättrad fysisk kapacitet, upplevd hälsa och minskad depressionsskattning. Nyligen har det visats i internationell forskning att fysisk aktivitet är lika bra som behandling mot depression som medicin eller samtalsterapi för personer med lindrig till måttlig depression. I hälsoprojekten genom åren har även överviktiga förbättrat sin kondition och styrka. Detta är av stort värde då det har visat sig att dödlighetsrisk är större för smala med sämre kondition än för en överviktig med god kondition.

Bild på John Åkerlund

Presentationer av GIH:s studenter

Firandet inleddes med att studenter från hälsopedagogprogrammet redovisade sina projektarbeten i aulan. Resultaten grundade sig på data för Hälsoprojektets deltagare. Studenterna Erik Holmberg, John Åkerlund och Ruben Åman redovisade resultat för sin grupp som bestod av 31 seniorer. Medelåldern var 70,2 år och bestod av 19 kvinnor och 9 män. Under perioden på två månader bestod de två träningspassen per vecka av bland annat styrketräning, stavgång, box och cirkelträning. Tester genomfördes både före och efter träningsperioden. Resultatet visade att uthållighetsstyrkan för olika muskler och syreupptagningsförmågan hade förbättrats under dessa åtta veckor. Ytterligare viktiga resultat var att seniorerna ökat sin fysiska aktivitet och att alla ville fortsätta aktivera sig. Alla studenter i denna grupp uppskattade att lära känna de äldre som personer och att träningen gav dem en gemensam upplevelse.

Bild på Nils KarlfeldtHälsoprojektdeltagaren Nils Karlfeldt berättade om sin uppskattning av studenternas insats. Både han och hans fru Birgitta känner en stor ynnest att få vara med i Hälsoprojektets forskning och önskar att alla får en lika bra ålderdom som de har... Nils Karlfeldt passade även på att berätta att han och hans fru haft 160 härliga år tillsammans och att de båda önskar alla studenter lycka till!

En annan grupp studenter som redovisade sina resultat var Annelie Bodin, Emma Jansson, Angelica Larsson och Manuela Larsson Benavente. Deras grupp bestod av 25 deltagare som under åtta veckor fick träna vattengymnastik, styrketräning, cykling och stationsgymnastik. Även dessa deltagare testades före och efter träningsperioden och resultaten visade att en mångfald av deltagarna hade ökat sin fysiska förmåga både vad gäller kondition, balans, styrka och rörlighet. På frågan om vad studenterna uppskattade mest med Hälsoprojektet svarade de att de har gillat att arbeta med seniorer och ser fram emot att bli pensionärer...

Ökat kondition och styrka

Det slutgiltiga resultatet från Hälsoprojektet är att en stor majoritet av deltagare har ökat sin kondition och styrka, vilket är en tydlig framgång liksom att flera kommuner i Stockholm vill vara med. Det är alltså ett win-win-koncept där både seniorer mår bättre och där kommunen kan bidra till denna positiva utveckling. På sikt bidrar det även till sänkta vård- och omsorgskostnader för de fysiskt aktiva äldre då det är visat i forskning att de inte behöver vård och stöd på samma sätt som de som inte är fysiskt aktiva.

Ansvarig för Hälsoprojektet på GIH är Eva Andersson, docent i idrottsvetenskap, idrottslärare och leg. läkare, som tillsammans med flera andra lärare, ledare och studenter vid GIH och externa personer som engagerar sig i projektet.

Jubileumsdagen avslutades med ett gemensamt jympapass på gräsmattan utanför GIH. Cirka 150 seniorer, medarbetare på GIH och studenter deltog.

Läs mer om Hälsoprojektet

Se nedan ett bildcollage från det gemensamma jympapasset.

Bild på deltagare Bild på ledarna Bild på deltagare
Bild på deltagare Bild på deltagare Bild på deltagare