Hälsoprojektet

Observera - all ledarledd "fri träning" samt hälsoprojektträning för seniorer på GIH är inställda för att förhindra coronavirusets spridning. Det gäller även hälsoprojekts träning för seniorer i Solna och Lidingö.

GIH har sedan 2005 ett särskilt hälsoprojekt för seniorer varje vårtermin. Deltagarna får träna kostnadsfritt och genomföra hälsotester under studenters ledning.

Träning i hälsoprojektet

Projektet pågår från slutet av februari till maj varje år och ansluter till den fria träningen på måndagar och onsdagar. Läs mer om fri träning på GIH.

Läs mer om Hälsoprojektet

Föregående termins projekt lockade drygt 300 deltagare. Deltagandet är kostnadsfritt! 

Här kan du läsa mer om Hälsoprojektet

Tio-års jubileum

Under 2015 har Hälsoprojektet pågått i tio framgångsrika år. Detta firades med att studenterna presenterade sina projektarbeten och ett gemensamt jympapass på gräsmattan utanför GIH. På filmen nedan kan du ta del av de seniorer som deltar i Hälsoprojektet, medarbetare vid GIH, de hälsopedagoger som framför sina rapporter och instruktörer. Här kan du se filmen från jympapasset.(länk) Klicka gärna på bilden nedan så visas filmen även där.

Klicka på bilden så startas filmen

 

Samarbete med kommuner

GIH fortsätter sitt hälsoinriktade forsknings- och utvecklingsprojekt i samarbete med vårdcentraler i Stockholm. Projektet drivs både på och utanför GIH, till exempel i Haninge, Lidingö, Solna och Täby kommun.

Leds av studenter från hälsopedagogprogrammet

Detta är en möjlighet för dig som patient att delta i grupper med fysisk aktivitet och få individuell hälsorådgivning. Aktiviteterna leds av studenter på GIH under handledning av läkare och lärare. Studenterna har utbildning i bland annat hälsosamtal, träningslära, kost, massage och idrottsmedicin.

Filmer från Hälsoprojektet

Här nedan kan du ta del av de filmer som producerats för att dokumentera Hälsoprojektets arbete.

Seniorer som deltar i Hälsoprojektet

Deltagare i Hälsoprojektet

Deltagare i Hälsoprojektet är seniorer som under två månader kommer till GIH för att utföra olika fysiska aktiviteter. Två gånger i veckan utför de styrketräning, motions- och vattengympa, på GIH eller i sin hemkommun. För- och eftertesterna genomförs vid tre tillfällen. För tillförlitlighetens skull sker de två första innan träningen börjar och den tredje äger rum efter träningsperiodens slut. Testerna innebär att deltagarna får mäta styrka i rygg, mage, ben och armar. Det ingår även mätningar av gripstyrka, konditionstester, gångförmåga, balans samt rörlighet och de tar även pulsen och mäter blodtryck. Alla deltagare får dessutom svara på en omfattande enkät om levnadsvanor som upplevd hälsa, fysisk aktivitet, kost, rökning och alkohol. Här hör du deltagares uttalanden och medarbetare vid GIH. Klicka på bilden ovan för att starta filmen om Hälsoprojektets deltagare eller klicka här för att starta filmen.(länk)

Forskning om Hälsoprojektet

Bild på Björn Ekblom

Hälsoprojektets forskning syftar till att visa att träning för äldre har effekt. De som medverkar ökar sin styrka, syreupptagning och får bättre ansträngning och dessutom bidrar det till vetenskapliga metoder som utvecklar projektet. GIH får hela tiden värden att jämföra med som att hur mycket träning som behövs för att för att nå en viss effekt. Det vore en fantastisk utveckling för framtiden för Hälsoprojektet om samarbete med kommuner, landsting och företag för att tillsammans studera olika målgrupper. Framför allt då GIH går före för att ta ansvar för äldres hälsa på både ett vetenskapligt och praktiskt sätt. I filmen uttalar sig GIH:s forskare. Klicka på bilden ovan för att starta filmen om Hälsoprojektets forskning eller klicka här för att starta filmen.(länk)

Hälsoprojektets maxtester

Bild på Eva Andersson, projektledare

De maxtester som görs i Hälsoprojektet görs i forskningssyfte för att mäta syret som tas upp. Deltagarna tar på en mask där syret mäts medan de springer på löpband eller cyklar till dess att de inte orkar längre. Ett sätt att mäta konditionsvärdena är att mäta syreupptagningsförmågan från vila till högsta belastningen. Det görs genom att mäta skillnaden i syre procentuellt man har i luften med det syre man andas ut. Det brukar bli några procent och man mäter också den luft deltagarna andas in och ut och utifrån 100 liter kan detta landa på cirka tre procent i inandningsluft, det vill säga tre liters syreupptagningsförmåga. I filmen uttalar sig GIH:s forskare och en student från hälsopedagogprogrammet. Klicka på bilden ovan för att starta filmen om Hälsoprojektets maxtester eller klicka här för att starta filmen.(länk)

Hälsoprojektets enkät

Bild från Lina Wahlgrens uttalanden i filmen

Den enkät som deltagarna fyller i innehåller 80 frågor om bland annat fysisk aktivitet, livsstil, upplevd hälsa, alkohol, sömn, kost och tobak. Den fokuserar mest på fysisk aktivitet och de nationella rekommendationerna på 30 minuter per dag och 60 minuter per dag för överviktiga. Här tas även upp det motsatta som stillasittande och transport till och från arbetet. Enkätsvaren används dels för de individuella samtalen, dels för att jämföra mätvärden före och efter projekten. I filmen deltar forskare från GIH. Klicka på bilden ovan för att starta filmen om Hälsoprojektets enkäter eller klicka här för att starta filmen.(länk)

Hälsoprojektet och studenterna

Klicka på bilden för att starta filmen

Superkul! Det är det sammanfattande ordet från studenterna från hälsopedagogprogrammet. Hälsoprojektet ger dem förutsättningar för att lära sig hur man får fler att röra på sig och må bättre. De lär sig också att testa deltagarna, leda och jobba med människor, samla in data, sammanställa och presentera dessa. Detta ger dem en praktisk kunskap och kompetens som de har nytta av på arbetsmarknaden. I filmen deltar studenter, rektor och forskare från GIH. Klicka på bilden ovan för att starta filmen om Hälsoprojektets studenter eller klicka här för att starta filmen.(länk)

Hälsoprojektet och samarbeten

Klicka på bilden för att starta filmen

"Var rädd om dig för det är roligt att bli gammal". Det var kommentaren från en deltagare till ansvarig för att arrangera Hälsoprojektet i Solna kommun. Hälsoprojektet har pågått i åtta år och är en del i den ordinarie verksamheten och testdeltagarna är så engagerade att de nu håller i vissa träningsgrupper. Även Lidingö Stad erbjuder Hälsoprojektet till sina invånare och enligt ansvarig på Lidingö Stad är en grundläggande förutsättning för ett lyckat projekt är att ha ett bra samarbete med GIH. Dessutom gynnas de som är över 65 år i kommunen och studenterna får en gynnsam och stimulerande praktik. I filmen deltar representanter från kommuner. Klicka på bilden ovan för att starta filmen om Hälsoprojektets samarbeten eller klicka här för att starta filmen.(länk)

Behandling av personuppgifter i Hälsoprojektet

Deltagandet i Hälsoprojektet är helt frivilligt och sker via egen anmälan. Vid deltagande behöver GIH ha möjlighet att behandla dina personuppgifter. Detta bland annat för att vi ska kunna erbjuda dig träningsformer som kan passa dina önskningar och mål. De personuppgifter vi vill att du lämnar till oss är: namn, adress, ålder, kön, nuvarande aktivitetsvanor, val av aktiviteter, tider du kan träna och hälsostatus.

Vi månar om din personliga integritet och vill att du ska känna dig trygg i att vi behandlar dina uppgifter på ett korrekt och säkert sätt. Dina uppgifterna kommer endast att vara tillgängliga för ett begränsat antal behöriga personer inom GIH och undersökningsresultaten sammanställs anonymt på gruppnivå. Mer information kring behandlingen av personuppgifter kommer du att få vid din anmälan och du kommer även att få fylla i en samtyckesblankett där du medger att GIH behandlar personuppgifter om dig enligt ovanstående. Ditt deltagande är helt frivilligt och du kan när som helst utan närmare förklaring avbryta ditt deltagande.

För mer generell information om hur GIH behandlar personuppgifter, samt övrig kontaktinformation för personuppgiftsrelaterade frågor, se sidan Behandling av personuppgifter.

Välkommen önskar Eva Andersson (ansvarig), personal och studenter på GIH.Adress till denna sida: www.gih.se/halsoprojektet

Hälsoprojektets deltagare

Film med Hälsoprojektets deltagare
Ta del av varför Alice valt att träna på GIH:s Hälsoprojekt.

Se filmen om deltagarna