GIH lotsar till fysisk aktivitet

Bild på Linnéa RoosLinnéa Roos är fysioterapeut och lots på Friskvårdslots-mottagningen och tar emot de som fått fysisk aktivitet på recept och behöver hjälp för att komma igång med sin fysiska aktivitet.

De som kommer till GIH:s Friskvårdslotsmottagning är i alla åldrar där alla fått ett FaR-recept. Vanligt är att dessa personer har diabetes, högt blodtryck, artros, cancer, depression, övervikt eller behöver generellt bli mer fysiskt aktiva. Linnéa tar kontakt med dessa personer och hjälper dem att börja röra på sig med utgångspunkt på det som står i recepten. De har flera personliga möten med dem – ett inledningsvis och tre uppföljande.

Mottagningen är en stor framgång

Elin Ekblom-Bak är ansvarig för friskvårdslotsmottagningen. Innan mottagningen blev ett moment i hälsopedagogutbildningen, testades den i ett pilotprojekt under ett år. Mottagningen har varit aktiv vid GIH sedan 2016 och har blivit en stor framgång. De som har fått FaR behöver ytterligare stöd från lotsarna för att komma igång och fortsätta med sin fysiska aktivitet.

Utgår från FaR-recepten

Lotsen utgår från FaR-recepten där det framgår att personerna ska röra sig antingen på en låg-, måttlig- eller högintensiv nivå. Syftet med receptet är att individanpassa den fysiska aktiviteten så att individen främjar sin hälsa, förebygger och eller behandlar sjukdom. Vad gäller själva receptet förklarar hälsopedagogen dess innebörd för personen, utifrån diagnosen och det nuvarande hälsoläget. Sjukvården har det medicinska ansvaret och upptäcker, behandlar och hjälper individen inledningsvis. Sedan lotsar hälsopedagogen FaR-personen och ger stöd till ett mer aktivt och hälsosamt liv, så att riskerna för sjukdom minskar för individen.

* Läs mer om Hälsoprojektet och Fri träning.