GIH lotsar till fysisk aktivitet

Bild på Sara Petersson och Cassandra SpoonbergSara Petersson och Cassandra Spoonberg tog examen våren 2017 från hälsopedagog-programmet. De är lotsar på Friskvårdslotsmottagningen och tar emot de som fått fysisk aktivitet på recept och behöver hjälp för att komma igång med sin fysiska aktivitet.
– Varje möte är unikt och personligt, vilket gör det till en utmanande och spännande insats, säger Sara Petersson.

De som kommer till GIH:s Friskvårdslotsmottagning är i alla åldrar där alla fått ett FaR-recept. Vanligt är att dessa personer har diabetes, högt blodtryck, artros, cancer, depression, övervikt eller behöver generellt bli mer fysiskt aktiva. Sara och Cassandra tar kontakt med dessa personer och hjälper dem att börja röra på sig med utgångspunkt på det som står i recepten. De har flera personliga möten med dem – ett inledningsvis och tre uppföljande.

Mottagningen är en stor framgång

Elin Ekblom-Bak är ansvarig för friskvårdslotsmottagningen. Innan mottagningen blev ett moment i hälsopedagogutbildningen, testades den i ett pilotprojekt under ett år. Mottagningen har varit aktiv vid GIH sedan 2016 och har blivit en stor framgång. De som har fått FaR behöver ytterligare stöd från lotsarna för att komma igång och fortsätta med sin fysiska aktivitet.
– Det märks att det är ett mycket uppskattat inslag då de kan vända sig hit för att få personliga samtal, säger Sara Petersson. Denna insats är så viktig för folkhälsan att den borde utökas och nå fler då det gynnar både individen och arbetsgivare samt minskar kostnader för långvariga sjukskrivningar.

Utgår från FaR-recepten

Lotsarna utgår från FaR-recepten där det framgår att personerna ska röra sig antingen på en låg-, måttlig- eller högintensiv nivå. Syftet med receptet är att individanpassa den fysiska aktiviteten så att individen främjar sin hälsa, förebygger och eller behandlar sjukdom. Vad gäller själva receptet förklarar hälsopedagogen dess innebörd för personen, utifrån diagnosen och det nuvarande hälsoläget. Sjukvården har det medicinska ansvaret och upptäcker, behandlar och hjälper individen inledningsvis. Sedan lotsar hälsopedagogen FaR-personen och ger stöd till ett mer aktivt och hälsosamt liv, så att riskerna för sjukdom minskar för individen.

Erbjuds även GIH:s träning

Sara och Cassandra tränar även de seniorer som kommer till GIH för Fri träning, vilket innebär träningspass och gymträning utan kostnad.* Både Sara och Cassandra ansvarar för träningspassen för seniorerna på tisdag och fredagar.
– För att få de personer som kommer till Friskvårdslotsmottagningen att bli mer fysiskt aktiva erbjuder vi dem både våra egna träningspass där de får möta oss som ledare och hänvisar dem till andra aktörer som vi samarbetar med. Vi uppmuntrar dem även att de rör på sig på egen hand, som till exempel hur de tar sig till sina aktiviteter eller en promenad på lunchen, säger Cassandra Spoonberg.

* Läs mer om Hälsoprojektet och Fri träning.