FaRs 5 beståndsdelar

Beskrivning av FaRs fem beståndsdelar.

FaRs fem beståndsdelar

Det mest centrala i FaR är att allt arbete utgår från individen, det vill säga att arbetet bygger på ett patientcentrerat förhållningssätt. Det som styr det patientcentrerade samtalet är patientens hälsotillstånd, besvär, diagnoser och eventuella riskfaktorer, tidigare erfarenheter samt vad som känns roligt och möjligt att genomföra. Samtalet leder sedan fram till den skriftliga ordinationen av fysisk aktivitet på recept.

Som grund för ordinationen använder man kunskapsbanken FYSS (Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling). Den ordinerade aktiviteten kan antingen vara en aktivitet som patienten bedriver på egen hand eller en organiserad aktivitet.

Tanken med FaR är att hälso- och sjukvården ska samarbeta med olika aktivitetsarrangörer i närområdet (exempelvis frivilligorganisationer som idrottsföreningar, pensionärsföreningar och patientföreningar, eller kommunala anläggningar och privata företagare) för att stötta individen till att både öka och vidmakthålla sin aktivitetsnivå. Det är även viktigt med uppföljning av FaR-ordinationen, för att bland annat justera ordinationen och vid behov arbeta mer med motivationen.

Tillbaka till sidan för förskrivare av FaR.