Du som förskriver FaR

På GIH i Stockholm erbjuds friskvårdslotsning för personer som fått ett FaR utskrivet.

Lotsningen sker utanför hälso- och sjukvårdens ram och utförs av hälsopedagogstudenter vid GIH, med handledning av erfarna lärare, läkare och fysiologer. Lotsningen sker först och främst genom att patienten besöker lotsmottagningen på GIH.

Vad är FaR?

FaR står för fysisk aktivitet på recept, och är en patientcentrerad metod för hälso- och sjukvården att främja fysisk aktivitet hos patienter som ur hälsosynpunkt behöver öka sin fysiska aktivitet.

Vem ska få ett FaR?

Till patienter som har en otillräcklig fysisk aktivitet bör hälso- och sjukvården erbjuda rådgivande samtal med tillägg av skriftlig ordination av fysisk aktivitet och stegräknare samt särskild uppföljning för att stödja patienten att hålla fast vid beteendeförändringen. Otillräcklig fysisk aktivitet definieras som mindre än 150 minuter fysisk aktivitet i veckan på en måttlig intensitetsnivå, alternativt mindre än 75 minuter fysisk aktivitet i veckan på en hög intensitetsnivå.

Läs mer om riktlinjerna kring rådgivande samtal med tillägg av skriftlig ordination på Socialstyrelsens hemsida.

Vill du veta mer?

Hur gör jag för att kunna erbjuda mina patienter vidare lotsning för sitt FaR på GIH?

Är du intresserad av att kunna erbjuda dina patienter vidare lotsning på GIH, vänligen kontakta och registrera din enhet hos våra ansvariga lotsar på www.gih.se/lotsmottagningen. Uppge namn, vårdenhet och kontaktuppgifter så kontaktar de dig. Nedan finns vidare information om lotsmottagningen för dig som förskrivare.

Dokument till dig som förskrivare

Information till förskrivare

Blankett för skriftligt medgivande

Lotskontakt

Ansvarig lots/fysioterapeut:
Linnéa Roos

E-post: lotsmottagningen@gih.se
Telefon: 08-120 537 67