Du som fått FaR

Du har fått ett recept på fysisk aktivitet, ett FaR®, utskrivet av din vårdgivare. Om du har fått ett FaR är det en del av din behandling som kompletterar eller ersätter vissa läkemedel.

Regelbunden fysisk aktivitet, såväl i vardagen som mer planerad "träning", kan både förebygga och behandla sjukdom.

Du har nu möjlighet att via din vårdgivare erbjudas vägledning och stöd för det FaR du fått, på Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH) i Stockholm.

  • Friskvårdslotsarna är hälsopedagogstudenter eller fysioterapeuter vid GIH, som får handledning av erfarna lärare, fysiologer och läkare.
  • Om du vill, kan du via din vårdgivare se till att en friskvårdslots får möjlighet att kontakta dig.
  • Vid besöket på lotsmottagningen på GIH får du hjälp att gå igenom vad det står i ditt FaR och du får stöd och vägledning till att följa det.
  • Telefonuppföljning sker efter 1, 3 och 6 månader. Denna uppföljning är till för att erbjuda vidare vägledning och stöd till dig om du behöver det.
  • Lotsningen på GIH kostar inte något.
  • Om du däremot väljer att vara med i någon aktivitet hos friskvårds- och idrottsaktörer, betalar du själv din träning.
  • Du kan när som helst avbryta stödet från friskvårdslotsen.

För mer information kring lotsningen på GIH, se Information till dig som fått FaR.

Har du några frågor, kontakta våra ansvariga lotsar via lotsmottagningen@gih.se

Vill du läsa mer om FaR?

Stockholms FaR-ledarnätverk  Här kan du hitta en del av utbudet av friskvårds- och idrottsaktörer i Stockholms län som erbjuder FaR-anpassade aktiviteter

Lotskontakt

Ansvarig lots/fysioterapeut:
Linnéa Roos

E-post: lotsmottagningen@gih.se
Telefon: 08-120 537 67