Träning och hälsoprojekt

Gymnastik- och idrottshögskolan erbjuder dig att delta i olika projekt med fri träning och hälsokontroller som är del av utbildningen och forskningen.


Foto: Akademiska hus, Ola Kjelbye

Aktuellt

Fri träningStyrketräning, motionsgymnastik och vattengymnastik som leds av studenter vid GIH som en del i deras utbildning. Finns både på höst- och vårtermin.

Friskvårdslotsning Du som fått FaR förskrivet av läkare kan få hjälp med motivationsstöd och vägledning på GIH.

HälsoprojektetVill du komma igång med en livsstilsförändring samt fysisk aktivitet? Drivs under vårterminerna. Ansvarig med dr, leg läk Eva Andersson

GIH:s handikappidrottsföreningAnpassad fysisk aktivitet för elever med särskilda behov.

Vill du hyra lokaler på GIH? Läs mer under uthyrning

Om hälsoprojektet

Om hälsoprojektet
Läs mer om hälsoprojektet som äger rum varje vårtermin.

Till Hälsoprojektet

Hälsoprojektets deltagare

Film med Hälsoprojektets deltagare
Ta del av varför Alice valt att träna på GIH:s Hälsoprojekt.

Se filmen om deltagarna

Fri träning

Delta i styrketräning, motionsgymnastik och vattengymnastik som leds av studenter vid GIH som en del i deras utbildning

Läs mer om fri träning