Träning och hälsoprojekt

Gymnastik- och idrottshögskolan erbjuder dig att delta i olika projekt med fri träning och hälsokontroller som är del av utbildningen och forskningen.


Foto: Akademiska hus, Ola Kjelbye

OBS! All ledarledd "fri träning" samt hälsoprojektträning för seniorer på GIH är inställda vårtterminen 2020 för att minska coronavirusets spridning. Detsamma gäller hälsoprojekts träning för seniorer i Solna och Lidingö.

På fredagar klockan 11:45-12:45 har alla seniorer möjlighet att träna i hemmet online via internet med Sara och Cassandra. Gå in på facebook-gruppen "Aktivitetskompaniet" och se Sara Petersons och Cassandra Spoonbergs live-träning.

Aktuellt

Fri träningStyrketräning, motionsgymnastik och vattengymnastik som leds av studenter vid GIH som en del i deras utbildning. Finns både på höst- och vårtermin.

Friskvårdslotsning Du som fått FaR förskrivet av läkare kan få hjälp med motivationsstöd och vägledning på GIH.

HälsoprojektetVill du komma igång med en livsstilsförändring samt fysisk aktivitet? Drivs under vårterminerna. Ansvarig med dr, leg läk Eva Andersson

GIH:s handikappidrottsföreningAnpassad fysisk aktivitet för elever med särskilda behov.

Vill du hyra lokaler på GIH? Läs mer under uthyrning

Om hälsoprojektet

Om hälsoprojektet
Läs mer om hälsoprojektet som äger rum varje vårtermin.

Till Hälsoprojektet

Hälsoprojektets deltagare

Film med Hälsoprojektets deltagare
Ta del av varför Alice valt att träna på GIH:s Hälsoprojekt.

Se filmen om deltagarna

Fri träning

Delta i styrketräning, motionsgymnastik och vattengymnastik som leds av studenter vid GIH som en del i deras utbildning

Läs mer om fri träning