Stöd GIH

Bild på Per NilssonGIH är världens äldsta idrottshögskola. Vårt forskningsfält täcker ett stort område, från vardagsmotionens betydelse för hälsa och livskvalitet till Sveriges internationella konkurrenskraft som idrottsnation.

En stor del av Sveriges befolkning motionerar inte regelbundet och studier visar att inaktivitet och stillasittande är utbrett bland både bland unga och vuxna. Skillnaderna i befolkningen är därtill stora. Fysisk inaktivitet leder inte bara till fysiska besvär för individen utan också till högre kostnader för hälso- och sjukvården samt produktionsbortfall inom arbetslivet. Mycket tyder också på att ungas studieresultat gynnas av fysisk aktivitet.

Ökad fysisk aktivitet bland barn och vuxna skulle ha en betydande och positiv effekt på svenska folkets hälsa och välbefinnande. Den ökade fysiska aktiviteten skulle också kunna leda till minskade sjukvårdskostnader och andra samhällskostnader.

Genom att satsa på forskning kring idrott, fysisk aktivitet och hälsa kan GIH underlätta livet för många och göra skillnad. För att uppnå visionen om att vara ett nationellt nav och ett internationellt framstående centrum inom idrott, fysisk aktivitet och hälsa krävs nya finansieringsformer och en ökad extern finansiering.

Här behöver GIH ditt stöd!

Självklart är vi på GIH villiga att diskutera olika lösningar för att se till att vi når bästa samarbete. Du är mer än välkommen att kontakta mig antingen på telefon eller per e-post.

Per Nilsson rektor och professor

Adress till denna sida: www.gih.se/stodGIH