Idrottspsykologisk rådgivarutbildning

GIH genomför på uppdrag av RF och SISU Idrottsutbildarna en grundutbildning i kognitiv beteendeterapi med inriktning mot elitidrott. Utbildningen genomförs på Idrottens utvecklingscentrum Bosön, Lidingö.

Idrottsrörelsen idrottspsykologiska rådgivarutbildning drivs i samverkan mellan SISU Idrottsutbildarna och Riksidrottsförbundet och genomförs som uppdragsutbildning av Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH) i Stockholm. Utbildningen motsvarar studier på halvtid och omfattar schemabunden tid med 16 gemensamma träffar motsvarande 400 timmar.

Kursstart: januari 2015.

Kursplan hos SISU

Läs mer på SISU Idrottsutbildarnas hemsida.

Utbildningens upplägg

Utbildningen går över fyra terminer med start i augusti 2014 och avslutning i juni 2016. Utbildningen motsvarar studier på halvtid och omfattar schemabunden tid motsvarande 400 timmar. Föreläsningarna motsvarar 280 timmar och handledningen 120 timmar.

Utbildningens innehåll

  • Introduktion
  • Kognitiva och beteendeinriktade teorier och metoder
  • Etik, målsättning och människosyn
  • Psykiatrisk diagnostik, samtalsmetod och inlärningspsykologi
  • Idrottspsykologi med inriktning mot elitidrott
  • Forsknings- och utvärderingsmetoder samt vetenskapsteori inom psykoterapi
  • Psykofarmakologi, anti doping och missbruk
  • Neuropsykiatri
  • Psykoterapi under handledning,
  • Valbar del

Information om KBT

Kognitiv beteendeterapi (KBT)  är idag ett internationellt paraplybegrepp inom vilket ett flertal olika kognitiva och beteendeinriktade terapimodeller införlivas. KBT räknas idag som en av världens största terapiinriktningar.

KBT karakteriseras som en strukturerad, mål och problemorienterad, aktiv och pedagogiskt upplagd terapiform. Kognitiv beteendeterapi har en stark betoning på empiriskt grundade teorier och behandlingsformer. Den utgår från analysen av individens funktion i sitt sammanhang såväl vid problem i livssituationen som inom elitidrotten.

Denna utbildning riktas mot terapeutiskt arbete inom elitidrott. Några tillämpningsområden som kan nämnas är ångest, stress, depressioner och ätstörningar. Vid exempelvis stressproblematik finns det goda behandlingsresultat med KBT. Kognitiv beteendeterapi används också vid andra områden som exempelvis i arbete med organisationer.

Kontakt

Liselotte Ohlson
Kursledare
Riksidrottsförbundet
Telefon: 08-699 62 27

Kent Lindahl
Kursledare
Riksidrottsförbundet
Telefon: 08-699 61 48